Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Murska Sobota (RSS)

Razpis za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite 2006
Objava razpisa Uprave RS za zaščito in reševanje za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite v letu 2006
Informacijsko gradivo za VVZ in OŠ
Informacijsko gradivo s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za VVZ in osnovne šole
6. 12. 2005
Program aktivnosti za VVZ in OŠ za šolsko leto 2005/06
Program aktivnosti izobraževanja, informiranja in usposabljanja za osebno in vzajemno zaščito za predšolsko in šolsko mladino v šolskem letu 2005/06
Javna razgrnitev regijskega načrta zaščite in reševanja
Javna razgrnitev osnutka REGIJSKEGA NAČRTA ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB LETALSKI NESREČI NA OBMOČJU POMURJA
Javna razgrnitev regijskega načrta zaščite in reševanja
Javna razgrnitev osnutka REGIJSKEGA NAČRTA ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB ŽELEZNIŠKI NESREČI V POMURJU
11. 11. 2005
Vaja zaščite in reševanja UN INSARAG
Udeležba predstavnikov Izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje Murska Sobota na vaji zaščite in reševanja UN INSARAG (Internacional Search and Rescue Advisory Group) pri Lentiju v republiki Madžarski.
Civil Protecion Conference of the EU Future Region«
Udeležba predstavnikov Uprave RS za zaščito in reševanje na dvodnevni konferenci Safe/pro/tec.05 z naslovom »Civil Protection Conference of the EU Future Region« na gradu Seggau v Avstriji.
Neurja in visoke vode reke Mure v Pomurju
Informacija o neurjih z obilnimi padavinami in visokimi vodami reke Mure v Pomurju v času od 21.8. do 24.8.2005
Zaščitno reševalna vaja »PRIPRAVLJENOST 2005«
Zaščitno reševalna vaja na Osnovni šoli France Prešeren v Črenšovcih.
Predstavitev na Osnovni šoli Odranci
Predstavitev sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter dela Izpostave URSZR Murska Sobota na Osnovni šoili Odranci.
 1 2 3 Naslednjih 10 >>>

ČASOVNO OBDOBJE