Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Maribor (RSS)

7. 9. 2020
Razpis Požarna varnost in prosti čas« v šolskem letu 2020/2021
Razpis 25.natečaja »Naravne in druge nesreče – Požarna varnost in prosti čas« v šolskem letu 2020/2021

Uprava RS za zaščito in reševanje bo v šolskem letu 2020/2021 za predšolsko in šolsko mladino razpisala 25. natečaj »Naravne in druge nesreče«. Tema letošnjega natečaja je »Požarna varnost in prosti čas:«

Cilj natečaja Naravne in druge nesreče- Požarna varnost in prosti čas je mlade, posredno pa tudi njihove starše, vzgojitelje in učitelje ozavestiti oziroma opozoriti, da tudi med preživljanjem prostega časa obstaja veliko nevarnosti, ki lahko povzročijo požar. Počitnice, praznike in vikende lahko preživljajo doma, na morju, v gorah ali potovanjih. Ob tem ne smejo pozabiti, da tudi v prostem času lahko kadarkoli in kjerkoli zagori. Da bo prosti čas minil čimbolj brezskrbno in veselo, je pomembno, da poznajo preventivne ukrepe, s katerimi lahko preprečijo nastanke požara.

Na Izpostavo URSZR Maribor pošljite likovne in literarne izdelke do 26.februarja 2021. Regijska komisija bo iz vsake starostne kategorije izbrala po 5. izdelkov in jih v mesecu marcu poslala na državni izbor.

Razpis natečaja in podrobnejša navodila najdete v priponkah.

Želimo vam veliko uspeha pri izdelavi likovnih in literarnih izdelkov.
17. 3. 2020
REGIJSKI NATEČAJ
REGIJSKI NATEČAJ NARAVNE IN DRUGE NESREČE NA TEMO »Bolje pripravljen kot poplavljen « v šolskem letu 2019/2020

Izpostava Maribor je meseca avgusta 2019 poslala vsem vrtcem in osnovnim šolam Vzhodno štajerske regije razpis za 24. natečaj »Naravne in druge nesreče« za predšolsko in šolsko mladino na temo » Bolje pripravljen kot poplavljen«.

Na razpisu je sodelovalo 14 osnovnih šol (dve podružnični šoli) in 10 vrtcev (z 10 enotami). Na natečaju je sodelovalo skupaj 345 otrok in 109 mentorjev.

Literarna dela je ocenjevala regijska komisija v naslednji sestavi: predsednica komisije:
Romana Fekonja, profesorica slovenskega jezika,
član: Stanislav Brumec, iz Izpostave URSZR Maribor in
članica: Sonja Kocbek, iz Izpostave URSZR Maribor

Komisija je izmed vseh prispelih del izbrala po pet najboljših del iz tretje in četrte starostne kategorije, razen iz druge kategorije samo eno, ker jih več ni prejela, skupaj je izbrala 11 literarnih del. Izbrana dela bodo konec meseca marca poslana na državni izbor. Pri izboru je komisija upoštevala naslednja merila:
- tematsko ustreznost
- izvirnost besedila
- jezikovni slog in
- celovitost besedila

Likovna dela je ocenjevala regijska komisija v sestavi: predsednica komisije:
Mojca Krajnc, profesorica likovne umetnosti,
članica: Mojca Bračič, iz Izpostave URSZR Maribor in
članica: Darja Adam Pak, iz Izpostave URSZR Maribor

Komisija je izmed vseh prispelih del izbrala po pet najboljših del iz štirih starostnih kategorij, starostne, skupaj 20 likovnih del in jih bo poslala na državni izbor. Pri izboru najboljših likovnih del je komisija upoštevala sledeča merila:
- starostni stopnji primeren likovni izraz,
- izvirnost del,
- tematsko ustreznost.

9. 3. 2020
1. marec - Dan CZ
V četrtek, 5. marca 2020, ob 16.00 uri je v avditoriju IC Pekre potekala regijska prireditev ob dnevu Civilne zaščite s slavnostno podelitvijo priznanj Civilne zaščite.

Prisotne je nagovorila vodja I URSZR Maribor, ga. Ivana Grilanc. Kulturni program je bil v izvedbi vokalne skupine Sonus. Vodja Izpostave URSZR Maribor, ga. Ivana Grilanc je podelila priznanja Civilne zaščite najbolj zaslužnim pripadnikom in prostovoljnim reševalnim enotam, službam in sestavom ter drugim posameznikom, skupinam, občinam ter gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam za zasluge in prispevek pri razvoju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč v preteklem obdobju.

Podeljeno je bilo:
- 12 bronastih znakov CZ,
- 4 srebrni znaki CZ,
- 2 zlata znaka CZ in
- 2 plaketi CZ.

Na prireditvi je spregovoril tudi letošnji dobitnik KIPCA CZ za življenjsko delo, g. Maks Lešnik.

Še enkrat iskrene čestitke vsem dobitnikom priznanj, ki naj bo zahvala za dosedanje delo, pripravljenost pomagati ter biti zmeraj v pripravljenosti.
13. 2. 2020
Evropski dan številke za klic v sili 112
Evropski dan številke za klic v sili 112 je 11. 2.

V Sloveniji smo uvedli številko 112 že leta 1997 kot druga evropska država. Na tej številki je ljudem dosegljiva nujna medicinska pomoč, pomoč gasilcev, nujna veterinarska pomoč, pomoč gorskih, jamarskih in drugih reševalnih enot ter policije.

V Izpostavi URSZR Maribor so nas ob dnevu številke 112 obiskali otroci vrtcev in srednjih šol ter se seznanili z delom operaterja ReCO Maribor. ReCO Maribor je tega dne obiskalo 180 otrok in dijakov z vzgojiteljicami in profesorji.
23. 1. 2020
POSVET STRUKTUR ZAŠČITE IN REŠEVANJA V VZHODNO ŠTAJERSKI
Dne 22.1.2020 je v Izobraževalnem centru Pekre- enota Maribor potekal posvet struktur zaščite in reševanja v Vzhodno štajerski regiji. Udeležencem posveta so bile predstavljene aktivnosti Izpostave URSZR Maribor v letu 2019; podane so bile informacije o aktivnostih v letu 2020. V nadaljevanju je predsednik Zveze Radioamaterjev Slovenije g. Bojan Majhenič predstavil udeležencem delovanje ZRS-ARON ter Radiokluba Maribor-S59ABC, ki je najstarejši Radioklub v Sloveniji, ustanovljen leta 1948.
   

ČASOVNO OBDOBJE