Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Maribor (RSS)

15. 11. 2018
Predlog delnega regijskega načrta ob velikem požaru
Predlog Delnega regijskega načrta zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju v Vzhodno štajerski regiji


Javna objava predloga delnega regijskega načrta zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju v Vzhodno štajerski regiji, verzija 1.0.


Na podlagi 12. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS, št. 24/12), Uprava RS za zaščito in reševanje Izpostava Maribor objavlja predlog Delnega regijskega načrta zaščite in reševanja velikem požaru v naravnem okolju v Vzhodno štajerski regiji.

Prav tako je naveden delni načrt v pisni obliki, v času uradnih ur izpostave in predhodni najavi, na vpogled v prostorih Uprave RS za zaščito in reševanje Izpostava Maribor, Bezjakova 151, Limbuš od dne 15.11.-15.12.2018. Morebitne pripombe na predlog delnega načrta nam posredujte do 15.12.2018 na e- naslov Izpostave Maribor.
28. 8. 2018
Natečaj Naravne in druge nesreče 2018/2019
Razpis 23.natečaja »Naravne in druge nesreče -Neurje« v šolskem letu 2018/2019

Uprava RS za zaščito in reševanje bo v šolskem letu 2018/2019 za predšolsko in šolsko mladino razpisala 23. natečaj »Naravne in druge nesreče -Neurje«. Tema letošnjega natečaja je Neurje.

Namen letošnjega natečaja je, da se mladi seznanijo z neurjem in z njenimi morebitnim posledicami ter da spoznajo, da neurij ni mogoče preprečiti, lahko pa se nanje ustrezno pripravijo in s tem preprečijo ali omilijo posledice in škodo.

Na Izpostavo URSZR pošljite likovne in literarne izdelke do 4.februarja 2019.Regijska komisija bo iz vsake kategorije izbrala po 5. del iz vsake kategorije in jih poslala na državni izbor. Razpis in podrobnejša navodila najdete v priponkah.

Želimo vam veliko uspeha pri izdelavi likovnih in literarnih izdelkov.
6. 6. 2018
24.reg.preverjanje ekip PP in CZ
Izpostava URSZR Maribor je skupaj z Rdečim križem Slovenije - območnim združenjem RK Slovenska Bistrica in Občino Slovenska Bistrica v soboto, 2. junija 2018 v Slovenski Bistrici organizirala 24. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa.

Na regijskem preverjanju usposobljenosti je sodelovalo 12 ekip prve pomoči Civilne zaščite občin, zavodov in drugih organizacij, od tega 10 ekip v konkurenci, ekipa PP Policijske uprave Maribor in ekipa PP Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor sta sodelovali izven konkurence.

Preverjanje je potekalo na štirih delovnih točkah v mestnem središču Slovenske Bistrice. Tematika letošnjega regijskega preverjanja usposobljenosti je bila preverjanje delovanja in usposobljenosti ekip prve pomoči ob prometni nesreči, požaru, nesreči na javni prireditvi, nesreči v gozdu. Na ta način smo približali prvo pomoč javnosti in občanom ter prikazali delo in poslanstvo ekip prve pomoči, članom ekip pa omogočili preizkus znanja v reševalnih aktivnostih, kot bi dejansko potekale ob nesrečah.

Ob tekmovanju je potekala predstavitev dejavnosti različnih služb, društev in organizacij, ki delujejo v regiji oziroma lokalni skupnosti:
- Gorska reševalna služba Maribor
- Slovenska vojska-670. log. polk
- RKS OZ Slovenska Bistrica
- Turistično društvo Tinje
- PGD Šmartno na Pohorju
- Služba nujne medicinske pomoči
- Javni zavod za kulturo
- grad Slovenska Bistrica
- Policijska uprava Maribor

Največ znanja ob nudenju pomoči ponesrečencem so pokazale prvouvrščena ekipa PP RK občina Oplotnica, drugouvrščena je ekipa PP PGD Zg.Bistrica in tretjeuvrščena ekipa PP PGD Poljčane.

Ekipa PP RK občine Oplotnica, se bo oktobra letos udeležila državnega preverjanja ekip PP, CZ in RK, organiziranega na območju Notranjske regije.


Zahvala vsem ekipam za udeležbo in predano delo, prav tako hvala vsem sodelujočim zgoraj naštetim službam na prikaznih točkah, Gasilski zvezi Slovenska Bistrica in vsem, ki ste pripomogli k uspešni organizaciji prireditve. Zahvala tudi OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica ki nam je nudila vse potrebne prostore, predvsem pa odlično pripravljeno hrano.

Foto: Aleš Majerič
4. 6. 2018
Utrinki iz 24.reg.PP
nekaj utrinkov iz preverjanja....
20. 4. 2018
Zaključna prireditev natečaja 2017/18
V prostorih Gasilske brigade v Mariboru je dne 19.4.2018 potekala zaključna prireditev regijskega natečaja »Naravne in druge nesreče- Klic na številko 112«. Na zaključni prireditvi so bila letošnjim nagrajencem likovnih in literarnih izdelkov podeljena potrdila in nagrade. Na ogled je bila tudi razstava nagrajenih risbic, ki so bila v mesecu marcu poslana na državni izbor. Ker se na isti lokaciji nahaja tudi Regijski center za obveščanje Izpostave Maribor so se otroci seznanili tudi z delom operaterjev in si ogledali gasilska vozila ter dvignili z gasilsko lestvijo. Izbrana sta bila najaktivnejši vrtec, letos je to vrtec Ciciban iz OŠ Miklavž na Dravskem polju in osnovna šola Duplek. Znani so tudi nagrajenci državnega natečaja, iz naše Izpostave so to; za likovna dela: Anin Emeršič z mentorico Vanjo Grdadolnik iz vrtca Ciciban OŠ Miklavž, Tia Holer z mentorico Sonjo Marko iz OŠ Kungota, za literarna dela: Eva Mesarec z mentorico Renato Časar iz OŠ Draga Kobala in Teo Jarc z mentorico Bojano Stožer iz OŠ Toneta Čufarja.
10. 4. 2018
Izbor natečaja 2017/18
REGIJSKI NATEČAJ NARAVNE IN DRUGE NESREČE NA TEMO »KLIC NA ŠTEVILKO 112« v šolskem letu 2017/2018

Izpostava Maribor je meseca avgusta 2017 poslala vrtcem in osnovnim šolam Vzhodno štajerske regije razpis za 22. natečaj »Naravne in druge nesreče« za predšolsko in šolsko mladino na temo » KLIC NA ŠTEVILKO 112«.

Na razpisu je sodelovalo 19 osnovnih šol ( 3 podružnične šole) in 9 vrtcev (iz 15 enot). Na natečaju je sodelovalo 650 otrok in skupaj 127 mentorjev.
Literarna dela je ocenjevala regijska komisija v naslednji sestavi: predsednica komisije: Romana Fekonja, profesorica slovenskega jezika, član: Stanislav Brumec, iz Izpostave URSZR Maribor in članica: Sonja Kocbek, iz Izpostave URSZR Maribor.
Komisija je izmed vseh prispelih del izbrala po pet najboljših del iz dveh starostnih kategorij, in 4 dela iz 4. starostne kategorije, saj jih več ni prejela, skupaj 14 literarnih del. Izbrana dela bodo v mesecu marcu poslana na državni izbor. Pri izboru je komisija upoštevala naslednja merila: - tematsko ustreznost - izvirnost besedila - jezikovni slog in - celovitost besedila
Likovna dela je ocenjevala regijska komisija v sestavi: predsednica komisije: Mojca Krajnc, profesorica likovne umetnosti, članica: Mojca Bračič, iz Izpostave URSZR Maribor članica: Darja Adam Pak, iz Izpostave URSZR Maribor.
Komisija je izmed vseh prispelih del izbrala po pet najboljših del iz štirih starostnih kategorij, skupaj 20 likovnih del in jih poslala na državni izbor. Pri izboru najboljših likovnih del je komisija upoštevala sledeča merila: - starostni stopnji primeren likovni izraz, - izvirnost del, - tematsko ustreznost.
Nagrajencem regijskega natečaja iskreno čestitamo, vsem ostalim sodelujočim se zahvaljujemo za sodelovanje na natečaju. Želimo si vašega sodelovanja tudi v naslednjem šolskem letu. Zaključna regijska prireditev natečaja bo v mesecu aprilu.
10. 4. 2018
Zaključna prireditev natečaja 2017/18
Zaključna prireditev regijskega natečaja Naravne in druge nesreče Klic na številko 112 bo v četrtek, dne 19.aprila 2018 ob 10.00 uri v prostorih Gasilske brigade Maribor. V priponki je vabilo na zaključno prireditev.
7. 3. 2018
1. marec - svetovni dan Civilne zaščite
Osrednja regijska slovesnost ob Dnevu CZ za območje Vzhodno Štajerske regije, Grad Slovenska Bistrica, Viteška dvorana, 6.3.2018

V počastitev 1. marca – dneva Civilne zaščite je Štab Civilne zaščite za Vzhodno Štajersko z Upravo RS za zaščito in reševanje - Izpostavo Maribor, v sodelovanju z Občino Slovenska Bistrica, organiziral v torek 6. marca 2018, ob 17. uri v Viteški dvorani gradu Slovenska Bistrica, osrednjo regijsko slovesnost s podelitvijo priznanj in nagrad Civilne zaščite.

Ob tej priložnosti so bila vročena priznanja Civilne zaščite najbolj zaslužnim pripadnikom Civilne zaščite, poklicnih in prostovoljnih reševalnih sestavov ter drugim posameznikom, skupinam, občinam ter gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam za zasluge in prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč za leto 2017.

Za območje Vzhodno Štajerske je bilo podeljeno skupaj 21 priznanj Civilne zaščite, od tega:
• 12 bronastih znakov Civilne zaščite,
• 5 srebrnih znakov Civilne zaščite,
•1 zlat znake Civilne zaščite in
• 3 plakete Civilne zaščite.

Ta priznanja so zahvala za dolgoletno in požrtvovalno delo na področju zaščite, reševanja in pomoči, številna pa tudi za hrabra dejanja ob različnih vrstah nesreč.

Vse prisotne na prireditvi je pozdravil župan občine gostiteljice, g. Dr. Ivan Žagar. Slavnostni govornik je bil direktor URSZR g. Darko But.

Iskrene čestitke dobitnicam in dobitnikom letošnjih priznanj Civilne zaščite.

Prav tako iskrene čestitke ob letošnjem dnevu Civilne zaščite vsem pripadnicam in pripadnikom Civilne zaščite, reševalkam in reševalcem ostalih operativnih sestavov društev in drugih nevladnih organizacij, ki sodelujejo v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v regiji in širše.

Iskrena zahvala za gostoljubnost in pomoč pri organizaciji in izvedbi letošnje osrednje regijske prireditve: gostiteljici Občini Slovenska Bistrica, Zavodu za kulturo Slovenska Bistrica, glasbeni skupini Gemaj in vokalni skupini Vivere za umetniško izveden kulturni program, Turistični Kmetiji Goričan za okusno pogostitev ter vsem ostalim, ki so kakorkoli pripomogli k organizaciji in izvedbi letošnje regijske slovesnosti.
   

ČASOVNO OBDOBJE