Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Maribor (RSS)

22. 12. 2016
Načrt izobraževanja in usposabljanja
Objavljamo letni načrt izobraževanja in usposabljanja za leto 2017 s področja varnosti in zaščite. Več informacij je v zavihku Civilna zaščita ---> Usposabljanje
28. 11. 2016
Razpis za priznanja in nagrade CZ
V prilogi je objavljen razpis za podelitev priznanj in nagrad CZ za VŠR v letu 2017. Zbiranje predlogov na sedežu izpostave URZR Maribor do 02.01.2017
20. 6. 2016
Natečaj »Naravne in druge nesreče za šolsko leto 2016/2017
Uprava RS za zaščito in reševanje je razpisala že 21. natečaj »Naravne in druge nesreče za šolsko leto 2016/2017. Tema natečaja je Pozor, nevarne snovi .

Namen natečaja je, da se mladi v šoli ali doma seznanijo oz. pogovorijo o nevarnih snoveh, da spoznajo, v katerih izdelkih so nevarne snovi, katere nevarnosti so povezane z njimi ter da se znajo pravilno zaščititi in pravilno ukrepati, če pride do nesreče.

Razpis natečaja je bil poslan vsem vrtcem in osnovnim šolam na območju Izpostave Maribor. Rok za oddajo likovnih in literarnih del je 6. febraur 2017.

Podrobnejše informacije se nahajajo v razpisu natečaja.
8. 6. 2016
Lovrenc na Pohorju, 22. regijsko preverjanje ekip PP CZ in RK
V središču Lovrenca na Pohorju se je v soboto 4.6.2016 odvijalo že 22. Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči CZ in RK.

Sodelovalo je 12 ekip, v konkurenci je tekmovalo osem ekip in štiri izven konkurence. Vse ekipe so pokazale dobro pripravljenost pri oskrbi in reševanju imitatatorjev poškodovancev in obolelih v scenarijih različnih naravnih in drugih nesreč.

Ekipe v konkurenci so se uvrstile na naslednja mesta:
1. mesto: Ekipa PP občine Poljčane-PGD Poljčane
2. mesto:Ekipa PP Vrtec Otona Župančiča Slov. Bistrica
3. mesto:Ekipa PP RKS 1 OZ MB
4. mesto:Ekipa PPCZ občina Sl. Bistrica
5. mesto:Ekipa PP RK Sveta Trojica
6. mesto:Ekipa PP RKS 2 OZ MB
7. mesto:Ekipa PPVrtec Pobrežje
8. mesto:Ekipa CZ občine Ruše

Izven Konkurence:
1. mesto:Ekipa CZ Občina Žužemberk
2. mesto:Ekipa RKS OZ Koper, ekipa Flajšter
3. mesto:Ekipa Mladi PP SZKŠ MB
4. mesto:Ekipa policijske uprave Maribor
3. 6. 2016
XXII. Preverjanje usposobljenosti ekip PP CZ in RK
Izpostava URSZR Maribor bo v sodelovanju z Območnim združenjem RK Maribor in Občino Lovrenc na Pohorju organizirala XXII. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa. Preverjanje bo potekalo v soboto, 04. junija 2016 v središču Lovrenca na Pohorju. Znanje prve pomoči je izrednega pomena tudi v vsakodnevnem življenju. Človeško življenje je eno samo in kot tako najvišja vrednost. To poudarja tudi temeljno načelo doktrine zaščite reševanje in pomoči: »Ob nesrečah imata zaščita in reševanje človeških življenj prednost pred drugimi zaščitnimi in reševalnimi ukrepi.« Preverjanje bo potekalo na štirih lokacijah. Na ta način bomo približali prvo pomoč javnosti ter občanom prikazali delo in poslanstvo ekip prve pomoči, članom ekip pa omogočili preizkus znanja v reševalnih aktivnostih, kot bi dejansko potekale ob naravnih in drugih nesrečah. V sklopu preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči bo potekala tudi predstavitev dejavnosti različnih služb, ki se vključujejo v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
28. 4. 2016
Državni natečaj Naravne in druge nesreče-Delujmo preventivno
Na državnem natečaju Naravne in druge nesreče-Delujmo preventivno, so med vsemi prispelimi deli bila izbrano eno likovno ter dve literarni deli

Likovna dela:
-nagrajenka: Inja Frangež, Vrtec Jadvige Golež, Maribor - mentorici: Mojca Sotler in Maja Štraus

Literana dela:
-nagrajenka: Klara Sprinčnik, OŠ Miklavž na Dravskem polju, podružnica Dobrovce ; mentorica: Ana Koritnik
-nagrajenka: Eva Jug, OŠ Anice Černejeve, Makole; mentorica: Barbara Gmeiner Kline

Zaključna prireditev natačeja bo v sredo 18.5.2016 ob 10.00 uri v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje IG. Čestitamo
22. 4. 2016
Zaključna prireditev regijskega natečaja »Delujmo preventivno«
V četrtek, dne 21.4.2016 je v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje, Enota Pekre, potekala zaključna prireditev 20. regijskega natečaja za izdelavo likovnih in literarnih izdelkov na temo »Naravne in druge nesreče – Delujmo preventivno«.
Namen oziroma cilj natečaja v šolskem letu 2015/2016 je bil, da se mladi zavedo, da jim preventivno znanje in ravnanje lahko pomaga preprečiti nesrečo ali pa jim pomaga, da med ali po nesreči pravilno ravnajo in s tem pripomorejo k zmanjšanju škode oziroma lahko sebi ali nekomu drugemu rešijo življenje.
Na prireditvi so bila letošnjim nagrajencem podeljena potrdila in nagrade za najboljša likovna in literarna dela, ki so bila izbrana s strani regijske komisije za ocenjevanje del, njihovim mentorjem pa potrdila za sodelovanje na natečaju.
Program je popestrila učenka iz OŠ Malečnik , Anja Škof, ki je zaigrala na flavto dve skladbi Amazing grace, avtorja Johna Newtna in Preludij in ples avtorja Prousta.
S poučno predstavitvijo »taščin kotiček«, ki jo je pripravil g. Oskar Neuvirt, so se otroci seznanili s preventivnim delovanjem in kako ukrapati, ko pride do požara, ogledali so si tudi kratki film Uprave za zaščito in reševanje na temo »Evakuacija« .
Vsako leto sta izbrana tudi najaktivnejši vrtec in osnovna šola. Letos sta bila izbrana Vrtec Borisa Pečeta iz Maribora in osnovna šola Prežihovega Voranca iz Maribora. Obema so bile podeljene zahvale o sodelovanju in poučni nagradi.
8. 3. 2016
1. marec - Dan CZ, Selnica ob Dravi
Regijska prireditev ob 1. marcu dnevu Civilne zaščite, 3.3.2016, Selnica ob Dravi

V počastitev dneva civilne zaščite smo dne 3. marca 2016 v dvorani Hrama kulture Arnolda Tovornika v občini Selnica ob Dravi  podelili znake in plakate CZ . Slavnostna govornika sta bila župan občine Selnica, g.Jurij Lep in vodja oddelka za operativo na URSZR g. Stanislav Lotrič. Na prireditvi smo podelili posameznikom in organizacijam 47 bronastih znakov CZ od tega 38 za enkratna dejanja, 6 srebrnih znakov CZ, 1 zlati znak in dve plaketi CZ. Prejemnik letošnjega kipca CZ, g. Slobodan Stojanovič , upokojeni predstojnik službe za zaščito in reševanje mestne občine Maribor in poveljnik CZ MOM, je kipec prejel na prireditvi na Brdu pri Kranju.

Za zabavno kulturni program je poskrbela glasbena skupina Marušeki.
   

ČASOVNO OBDOBJE