Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Maribor (RSS)

2. 6. 2015
Utrinki iz Sv:Trojice
V organizaciji mariborske Izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje, Rdečega križa Slovenije- OZ Lenart in občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah so se pri Sv. Trojici na regijskem preverjanju usposobljenosti pomerile ekipe prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa. Sodelovalo je osem ekip, ki so svoje znanje pokazale v različnih realistično prikazanih situacijah-nesreča ob neurju, prometna nesreča, reševanje iz vode in nesreča pri prešanju grozdja. Oskrbeti so morale 16 ponesrečencev. Na prireditvi so sodelovale tudi številne druge sluzbe in enote, ki delujejo pri zaščiti, reševanju in pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč. Vse ekipe so pokazale zelo dobro znanje pri reševanju in oskrbi ponesrečencev, najboljšo pripravljenost pa je izkazala ekipa prve pomoči RK Oplotnica. Sledila je ekipa prve pomoči PGD Poljčane, tretje mesto je zasedla ekipa prve pomoči Stacionarija RKS OZ Maribor. Zmagovalna ekipa se bo v mesecu oktobru udeležila državnega preverjanja ekip prve pomoči, ki bo v Murski Soboti.

Link do fotografij:

https://plus.google.com/photos/110670826838813841359/albums/6154723831055932913

25. 5. 2015
XXI. regijsko preverjanje - Sv.Trojica
Izpostava URSZR Maribor bo v sodelovanju z Območnim združenjem RK Lenart in Občino Sv. Trojica v Slov. goricah organizirala XXI. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa. Preverjanje bo potekalo v soboto, 30. maja 2015 na območju trga pri Sv. Trojici v Slov. goricah.

Znanje prve pomoči je izrednega pomena tudi v vsakodnevnem življenju. Človeško življenje je eno samo in kot tako najvišja vrednost. To poudarja tudi temeljno načelo doktrine zaščite reševanje in pomoči: »Ob nesrečah imata zaščita in reševanje človeških življenj prednost pred drugimi zaščitnimi in reševalnimi ukrepi.«
Preverjanje bo potekalo na štirih lokacijah. Na ta način bomo približali prvo pomoč javnosti ter občanom prikazali delo in poslanstvo ekip prve pomoči, članom ekip pa omogočili preizkus znanja v reševalnih aktivnostih, kot bi dejansko potekale ob naravnih in drugih nesrečah.

V sklopu preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči bo potekala tudi predstavitev dejavnosti različnih služb, ki se vključujejo v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
24. 4. 2015
Zaključna prireditev regijskega natečaja »Ogenj ni igrača«
V torek, dne 21.4.2015 je v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje, Enota Pekre, potekala zaključna prireditev 19. regijskega natečaja za izdelavo likovnih in literarnih izdelkov na temo »Naravne in druge nesreče – Ogenj ni igrača«.

Z natečajem v šolskem letu 2014/2015 smo želeli, da se mladi seznanijo z ognjem, ki je sicer koristen pri mnogih vsakdanjih opravilih, ne sme pa postati prijatelj pri njihovi igri. Na prireditvi so bila letošnjim nagrajencem podeljena potrdila in nagrade za najboljša likovna in literarna dela, ki so bila izbrana s strani regijske komisije za ocenjevanje del, njihovim mentorjem pa potrdila za sodelovanje na natečaju. Program sta popestrili učenki iz OŠ Rada Robiča iz Limbuša, Lana Banjanin in Neža Jevšnikar, ki sta zaigrali na violino in alt saksafon. S poučni kvizom » Ježek sprašuje«, ki ga je vodil moderator g. Oskar Neuvirt, so se otroci seznanili z različnimi pojmi, ki so pogosto uporabljajo pri reševanju ob naravnih in drugih nesrečah.

Vsako leto sta izbrana tudi najaktivnejši vrtec in osnovna šola. Letos sta bila izbrana VVZ Enota Črešnjevec pri OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec in Osnovna šola Angela Besednjaka iz Maribora. Obema so bile podeljene pohvale in poučni nagradi.
15. 4. 2015
Vabilo
Zaključna prireditev regijskega natečaja »Naravne in druge nesreče- Ogenj ni igrača« , bo v torek, dne 21.4.2015 ob 11.00 uri v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje, enota Pekre, Bezjakova 151, 2341 Limbuš.
18. 3. 2015
REGIJSKI NATEČAJ NARAVNE IN DRUGE NESREČE »OGENJ NI IGRAČA«
REGIJSKI NATEČAJ NARAVNE IN DRUGE NESREČE NA TEMO »OGENJ NI IGRAČA« v šolskem letu 2014/2015

Izpostava Maribor je meseca junija 2014 poslala vrtcem in osnovnim šolam Vzhodno štajerske regije razpis za 19. natečaj likovnih in literarnih del na temo »Naravne in druge nesreče- Ogenj ni igrača«. Na natečaju je sodelovalo 717 avtorjev s 705 izdelki. Od navedenih je bilo v izboru 635 likovnih del, v izboru literarnih del natečaja je bilo skupaj 70 del. Na razpisu je sodelovalo 26 osnovnih šol ( 6 podružničnih šol) in 11 vrtcev. Na natečaju je sodelovalo skupaj 148 mentorjev iz šol in vrtcev.
12. 3. 2015
Načrt ob Potresu ver. 3.0
Pod rubriko Obvestila -> Regijski načrti ZiR za VŠR, se nahaja nov načrt ob Potresu ver. 3.0. - DELNI. Stari načrt ver.2.0 je umaknjen.
11. 3. 2015
Načrt vaj v obrambnem sistemu in sistemu VPNDN v letu 2015
Vlada RS je sprejela načrt vaj , ki je objavljen v prilogi.
4. 3. 2015
Podeljena priznanja CZ Vzhodno štajerske regije
Na osrednji regijski slovesnosti ob dnevu Civilne zaščite so, v sredo 3.3.2015 v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah, posamezniki in organizacije v zahvalo za izjemno delo na področju zaščite in reševanja, prejeli priznanja CZ.

Podeljenih je bilo 37 bronastih, 6 srebrnih, zlati znak in plaketa Civilne zaščite.

V imenu gostitelja je prisotne nagovoril župan občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah g. Darko Fras. Slavnostni nagovor na svečanosti pa generalni direktor URSZR in namestnik poveljnika CZ RS g. Darko But.

Utrinki s prireditve
20. 2. 2015
PODELITEV PRIZNANJ CIVILNE ZAŠČITE
Z dnevom Civilne zaščite želimo krepiti zavest javnosti o ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami ter o vlogi Civilne zaščite pri varstvu pred njimi, želimo pa tudi poudariti pomen mednarodnega sodelovanja pri razvoju zaščite človeka in njegovega okolja.

Regijska slovesnost ob 1. marcu - dnevu Civilne zaščite, bo 3. marca 2015 ob 13. 00 uri v Kulturnem domu Sveta Trojica, Mariborska cesta 1, Sveta Trojica v Slovenskih goricah. Slavnostni govornik na prireditvi bo g. Darko But , Direktor Uprave RS za zaščito in reševanje in namestnik poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije.

V počastitev 1. marca – dneva Civilne zaščite, organizira Štab Civilne zaščite za Vzhodnoštajersko z Upravo RS za zaščito in reševanje,Izpostavo Maribor in občino Sveta Trojica v Slovenskih goricah osrednjo regijsko slovesnost s podelitvijo priznanj Civilne zaščite. Podeljena bodo priznanja Civilne zaščite najbolj zaslužnim pripadnikom Civilne zaščite,pripadnikom prostovoljnih reševalnih enot, služb in sestavov ter drugim posameznikom, skupinam, občinam ter gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam za zasluge in prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč v preteklem obdobju. Na slovesnosti, bo podeljenih:
-37 bronastih znakov CZ, od tega 25 za enkratna dejanja,
-6 srebrnih znakov CZ,
-2 zlata znaka CZ in plaketa CZ.
13. 1. 2015
PREDLOG DELNEGA REGIJSKEGA NAČRTA ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POTRESU
Javna objava predloga Delnega regijskega načrta zaščite in reševanja ob potresu v Vzhodnoštajerski regiji, verzija 3.0. Na podlagi 12. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS, št. 24/12), Uprava RS za zaščito in reševanje Izpostava Maribor objavlja predlog Delnega regijskega načrta zaščite in reševanja ob potresu v Vzhodnoštajerski regiji, verzija 3.0. Prav tako je naveden delni načrt v pisni obliki, v času uradnih ur Izpostave in predhodni najavi, na vpogled v prostorih Uprave RS za zaščito in reševanje, Izpostava Maribor, Bezjakova 151, Pekre, od dne 13 1. 2015 do 13. 2. 2015. Morebitne predloge na predlog delnega načrta nam posredujte do 13. februarja 2015.
   

ČASOVNO OBDOBJE