Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Maribor (RSS)

1. 12. 2014
Razpis za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite
V skladu s 13.členom Uredbe o priznanjih in nagradah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ( Uradni list RS, št.64795, 76/01) objavlja Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje razpis za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite, ki bodo podeljena praviloma ob dnevu Civilne zaščite. V skladu s sklepom 19. seje komisije za izbiro kandidatov za priznanja in nagrade Civilne zaščite, ki je bila 28.01.2014, bo poveljnik Civilne zaščite RS v letu 2015 podelil:
 1 nagrado - kipec Civilne zaščite,
 14 priznanj - plaketa Civilne zaščite,
 24 priznanj - zlati znak Civilne zaščite,
 48 priznanj - srebrni znak Civilne zaščite,
 94 priznanj - bronasti znak Civilne zaščite.

Zbiranje predlogov, selekcija in vnos v evidenco Predloge za dobitnike priznanj in nagrad Civilne zaščite morajo predlagatelji poslati na predpisanih obrazcih, najkasneje do 5.01.2015 na naslov : Ministrstvo za obrambo Uprava RS za zaščito in reševanje Izpostava URSZR Maribor p.p.19 , 2341 Limbuš (s pripisom priznanja CZ)

V prilogi dopisa vam pošiljamo obrazca »Predlog za posameznika« in »Predlog za organizacijo« in preglednico razpisanih priznanj. Prosimo vas, da izpolnjene obrazce zaradi vnosa v spletno aplikacijo prav tako pošljite na elektronski naslov: izpostava.mb@urszr.si
5. 11. 2014
Teoretična vaja regijskega pomena
Teoretična vaja regijskega pomena »ŠTAJERSKA AC 2014« 12. november 2014 med 9.00 in 14.00 uro,

V organizaciji I URSZR Maribor se bo z namenom preverjanja pripravljenosti za ukrepanje ob množični nesreči na avtocesti, ter preverjanja regijskih, občinskih načrtov zaščite in reševanja ter načrtov dejavnosti enot in služb, ki posredujejo ob množični nesreči na avtocesti, izvedla enodnevna, napovedana teoretična vaja celovitega preverjanja.
2. 6. 2014
XX. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip PP CZ in RK
V Mariboru je v soboto, dne 31.05.2014, potekalo XX. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa. Preverjanje je bilo izvedeno v obliki poučne vaje. Preverjanja se je udeležilo 10 ekip PP in RK ter 3 ekipe izven konkurence (PU Maribor, Srednja medicinska in kozmetična šola, ekipa PP Gornja Radgona). Največ znanja je pokazala ekipa PP Stacionarija RKS - OZ Maribor, druga je bila ekipa PP RK Občine Oplotnica, na tretje mesto se je uvrstila ekipa PP PGD Poljčane. Čestitamo.
22. 4. 2014
-
Zaključna prireditev regijskega natečaja »Naravne in druge nesreče« Zaključna prireditev regijskega natečaja »Naravne in druge nesreče –Voda! Kaj storiti, da nesreče ne bo«


Zaključna prireditev regijskega natečaja »Naravne in druge nesreče« Zaključna prireditev regijskega natečaja »Naravne in druge nesreče –Voda! Kaj storiti, da nesreče ne bo« bo potekala v sredo, dne 23.aprila 2014, s pričetkom ob 10.00 uri v Javnem zavodu za zaščitno in požarno reševanje na Cesti proletarskih brigad 21, v Mariboru. Na prireditvi bodo nagrajencem podeljena potrdila in nagrade za najboljša likovna in literarna dela, ki so bila izbrana s strani regijske komisije za ocenjevanje del, njihovim mentorjem pa potrdila za sodelovanje na natečaju. Nagrajenci se bodo na prireditvi seznanili z delom Regijskega centra za obveščanje, Reševalno službo nujne medicinske pomoči in poklicnimi gasilci, ter si ogledali njihova gasilska vozila. Vsako leto sta izbrana tudi najaktivnejši vrtec in osnovna šola. Letos sta bila izbrana Vrtec Vrtiljak pri OŠ Miklavž na Dravskem polju in Osnovna šola Antona Ingoliča iz Spodnje Polskave. Obema bodo podeljene pohvale in poučni nagradi.
8. 4. 2014
XX.regijsko preverjanje usposobljenosti ekip PP CZ in RK
V Mariboru bo v soboto, dne 31.05.2014 potekalo XX. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa. Preverjanje bo izvedeno v obliki poučne vaje. Regijsko preverjanje bodo organizirali Izpostava URSZR Maribor, Območno združenje RK Maribor ter Mestna občina Maribor.
12. 3. 2014
-
Razpis državnega natečaja na temo »Naravne in druge nesreče – Voda! Kaj storiti, da nesreče ne bo«
v šolskem letu 20013/2014
6. 3. 2014
Priprave inštruktorjev za delo na stezi IDA Pekre
Skupina izbranih inštruktorjev je imela praktične priprave za delo z tečajniki oz. uporabniki izolirnih dihalnih aparatov na novi stezi enote Izobraževalnega centra zaščite in reševanja Pekre.

Inštruktorji so po uvodnem delu razgovora pristopili k praktičnim postopkom poteka usposabljanja, ki se bo predvidoma začelo 13. marca 2014. Z strani Gasilske zveze Slovenija je razpisanih je 15 terminov za osnovni tečaj nosilcev dihalnih aparatov ter 10 terminov za obnovitveni tečaj. Poleg tega je razpisano še 60 terminov za izvajanje praktičnih vaj na stezi IDA.
 
V fazi montaže je kompresorska postaja, ki bo usposobljena za delo do začetka tečajev, dobavljeni so tudi kompleti IDA ter dodatne jeklenke za stisnjen zrak. V teku nabave je še cisterna-valj za reševanje za zunanji poligon, pralna linija za IDA ter nekatera druga drobna oprema.
5. 3. 2014
-
V četrtek, dne 06.03.2014 ob 13:00 uri, bo v Izobraževalnem centru IG - enota Pekre, potekala podelitev priznanj CZ.
4. 3. 2014
ŽLED 2014 - Ocenjevanje škode na stvareh
Poteka ocenjevanje škode na stvareh zaradi posledic poplav, visokega snega in žleda med 30.januarjem in 27. februarjem 2014. 
Zbiranje vlog – obrazec 1 (kmetijska zemljišča), obrazec 4 (delna škoda na objektih in obrazec 5 (gradbeno inžinerska infrastruktura) mora biti zaključeno do 14.3.2014.
4. 2. 2014
Varna postavitev električnega agregata
Naprav, ki jih poganjajo motorji z notranjim izgorevanjem se ne sme nikoli uporabljati v prostorih! Odprta okna in vrata niso dovolj, da v prostoru nebi nastale visoke koncentracije CO. To je smrtno nevarno!


Nevarnosti nastanka ogljikovega oksida pri delovanju električnih agregatov in drugih motorjev z notranjim izgorevanjem
 
Neurja in ujme kjer se pojavljajo močni vetrovi, plazovi, povodnji, žled ipd. lahko povzročijo izpad električne energije. V tem primeru je ena od začasnih rešitev uporaba prenosnih generatorjev električne energije (električnih agregatov), ki jih poganja be ncinski ali dizelski motor različnih moči. Gre za ti. motorje z notranjim izgorevanjem, ki lahko poganjajo tudi motorne črpalke, motorne verižne in krožne žage ipd. ki jih pri posredovanju ob nesrečah uporabljajo gasilci.

Med delovanjem agregatov v motorju zgoreva bencin ali dizelsko gorivo, pri tem pa se sprošča tudi ogljikov oksid (ali po starem ogljikov monoksid). Ogljikov oksid s kemijsko formulo CO je plin brez barve, vonja in okusa. Je gorljiv in toksičen. Po podatkih Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije je zastrupitev s CO v Sloveniji najpogostejša smrtna nenamerna zastrupitev, saj umre v Sloveniji zaradi nenamerne zastrupitve s CO okoli 10 ljudi letno.   

ČASOVNO OBDOBJE