Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Maribor (RSS)

28. 11. 2013
Razpis URSZR za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite 2014
Objava razpisa Uprave RS za zaščito in reševanje za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite v letu 2014
9. 9. 2013
Predlog načrta ZiR - pojav posebno nevarnih bolezni živali
Na podlagi 12. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ul.RS št. 24/2012) Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Maribor, objavlja predlog načrta zaščite in reševanja ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali v Vzhodno štajerski, verzija 2.0. Morebitne pripombe, predloge na predlog načrta posredujte na elektronski naslov gp.mb@urszr.si do 11.10.2013.
2. 9. 2013
Povzetek ocene ogroženosti - nevarne bolezni živali
V skladu s 4.členom uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanje (Ur.list RS 24/2012) objavljamo povzetek ocene ogroženosti ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali na območju VŠR
11. 6. 2013
Razpis 18. natečaja »Naravne in druge nesreče - VODA«
Uprava RS za zaščito in reševanje je v šolskem letu 2013/2014 za predšolsko in šolsko mladino razpisala 18. natečaj »Naravne in druge nesreče«. Tema letošnjega natečaja je Voda! Kaj storiti, da nesreče ne bo. Namen natečaja je, da se mladi podrobneje seznanijo z nesrečami v ali na vodi ter na ledu, obenem pa se poučijo kaj storiti, da ne bo prišlo do nesreče oziroma se nanjo ustrezno pripravijo. Natečaj je namenjen otrokom v vrtcih, učencem v osnovnih šolah in učencem osnovnih šol s posebnim programom. Natečaj bo potekal na državnem in regijskem nivoju. Na Izpostavo URSZR Maribor pošljite likovne in literarne izdelke do 7. februarja 2014. Regijska komisija bo iz vsake kategorije izbrala po 5. del  in jih poslala na državni izbor. Razpis in podrobnejša navodila najdete v priponkah.
Želimo vam veliko uspeha pri izdelavi likovnih in literarnih izdelkov.
11. 6. 2013
XIX. regijsko preverjanje ekip PP CZ in RK, Cerkvenjak, 8.6.2013
Izpostava URSZR Maribor je v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije - Območnim združenjem RK Lenart in Občino Cerkvenjak v soboto, 8. junija 2013, organizirala XIX. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa. Na regijskem preverjanju usposobljenosti je sodelovalo 12 ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa iz občin, zavodov , društev in drugih organizacij. Izven konkurenca sta sodelovali ekipi PP Vojaške zdravstvene enote ROLE 2 LM in Policijske uprave Maribor.

Ekipe so svoje znanje prikazalepri delu na treh delovnih točkah, kjer je bilo potrebno oskrbeti 12 ponesrečencev v različnih realistično prikazanih situacijah, kot so nesreča pri delu na kmetiji, prometna nesreča in nesreča z nevarnimi snovmi.

Prireditev so s svojimi prikaznimi točkami popestrili :
- PGD Cerkvenjak,
- RKS OZ RK Lenart,
- Lokalni turistični ponudniki,
- Informacijsko-turistična pisarna Cerkvenjak,
- Policijska postaja Lenart,
- Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje Maribor s specialnim vozilom za nevarne snovi in reševalno platformo,
- Nujna medicinska pomoč Maribor z motoristom reševalcem,
- Zdravstveni dom Lenart - Reševalna služba,
- Uprava za obrambo Maribor,
- Regijski center za obveščanje Maribor,
- Regijska enota CZ- TRE,
- državna enota za varstvo pred NUS,
- Gorska reševalna služba Maribor.

Največ znanja pri nudenju pomoči ponesrečencem je pokazala ekipa Prve pomoči PGD Poljčane, sledi jim ekipa RK Oplotnica, tretje mesto je zasedla ekipa PGD Spodnja Polskava. Vse ekipe so pokazale zelo dobro znanje pri reševanju in oskrbi ponesrečencev. Zmagovalna ekipa, to je ekipa PGD Poljčane se bo udeležila državnega preverjanja ekip, ki bo meseca oktobra v Velenju.  Vsem udeležencev preverjanja iskrene čestitke.
28. 5. 2013
Vaja Cenkova 12
V nedeljo 19. maja 2013e v organizaciji gospodarske družbe Dars d.d.  je  na lokaciji predora Cenkova potekala vsakoletna vaja tokrat  praktična vaja manjšega obsega »Cenkova 12«.
13. 5. 2013
»Dan varnosti« v občini Cerkvenjak
Izpostava URSZR Maribor se je na povabilo Občine Cerkvenjak, dne 10.5.2013 udeležila prireditve – »Dan varnosti«. V sklopu te prireditve smo osnovnošolcem prikazali organiziranost sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami s predstavitvijo reševalne opreme in promocijo številke 112 – klic v sili.
Predstavili smo:
- številko 112 – klic v sili
- opremo ekipe za reševanje iz in na vodi v sestavi Tehnično reševalne enote.
Predstavitev je bila namenjena predvsem osnovnošolcem v preventivni akciji »Dnevu varnosti«.
17. 4. 2013
Zaključek natečaja likovnih in literarnih del
Izpostava URSZR Maribor je  v sredo, 17.4.2013 ob 10.00 uri v prostorih poklicnih gasilcev Maribor organizirala zaključno slovesnost regijskega natečaja likovnih in literarnih del, za OŠ in VVZ na območju Vzhodne Štajerske regije, katerega tema je bil POTRES.
Z vsakoletnim natečajem in drugimi aktivnostmi v sklopu informiranja, izobraževanja in usposabljanja predšolske in šolske mladine želimo ozaveščati, krepiti zavest najmlajših, posredno pa tudi staršev, vzgojiteljev, učiteljev, da se nam nesreče dogajajo vsakodnevno, da se je potrebno nanje ustrezno pripraviti in tako v največji meri ublažiti njihove posledice.
Na regijskem natečaju za šolsko leto 2012/2013 je sodelovalo 17 OŠ in 7 VVZ ( 323 avtorjev z 321 izdelki in sicer 288 likovnimi in 33 literarnimi deli.) Komisija je izbrala tudi najaktivnejšo šolo in vrtec. To sta: Osnovna šola Toneta Čufarja in Vrtec Borisa Pečeta, oba iz Maribora. Avtorji izbranih del, njihovi mentorji , starši, si si še ogledali in se seznanili z delom Regijskega centra za obveščanje Maribor ter se seznanili z opremo in tehniko poklicnih gasilcev Maribor.
9. 4. 2013
Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči
Razpis za regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa, Cerkvenjak, 8. junij 2013
9. 4. 2013
Razglasitev rezultatov in zaključna prireditev reg. natečaja
Obveščamo vas, da bo v sredo, dne 17.4.2013 ob 10.00 uri potekala zaključna prireditev regijskega natečaja in razglasitev rezultatov s podelitvijo nagrad za najboljša likovna in literarna dela na temo »Naravne in druge nesreče – Potres«. Prireditev bo potekala v prostorih Javnega zavoda za zaščitno in požarno varnost v Mariboru. Med prireditvijo si bodo nagrajenci skupaj z mentorji ogledali Regijski center za obveščanje in se seznanili z delom operaterjev, gasilcev in reševalcev, ki delujejo v sistemu varstva za zaščito in reševanje.
 1 2 Naslednjih 10 >>>

ČASOVNO OBDOBJE