Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Maribor (RSS)

21. 12. 2012
Načrt izobraževanj in usposabljanja za leto 2013
V prilogi je objavljen načrt izobraževanja in usposabljanja za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2013 za izobraževalni center Ig.
19. 12. 2012
Razpis za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite - 2013
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je objavila razpis za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite v letu 2013. Priznanja in nagrade Civilne zaščite bodo praviloma podeljena ob dnevu Civilne zaščite. V skladu s sklepom 17. seje komisije za izbiro kandidatov za priznanja in nagrade Civilne zaščite, ki je bila 2. 2. 2012, bo poveljnik Civilne zaščite RS v letu 2013 podelil skupno 181 priznanj in nagrad Civilne zaščite. Za območje Uprave RS za zaščito in reševanje Izpostave Maribor je v letu 2013 predvidenih 11 priznanj.
To so:
• 1 priznanje – plaketa Civilne zaščite
• 2 priznanji – zlati znak Civilne zaščite
• 4 priznanja – srebrni znak Civilne zaščite
• 4 priznanja – bronasti znak Civilne zaščite
 

Predloge kandidatov za priznanja ali nagrade Civilne zaščite v papirni obliki (na obrazcu A in/oz. B) posredujte na naš naslov:
 
Uprava RS za zaščito in reševanje
Izpostava Maribor
Bezjakova ulica 151
2341 Limbuš

in v elektronski obliki (v urejevalniku teksta Word) na našo e-pošto: gp.mb@urszr.si, najkasneje do ponedeljka, 7. januarja 2013.
6. 11. 2012
Varnost živil v izrednih razmerah – poplave
Glede na trenutno zelo aktualno problematiko objavljamo v prilogi:
 
1. Varnost živil v izrednih razmerah – poplave
2. Priporočila Svetovne zdravstvene organizacije o zagotavljanju varnosti živil v poplavnih razmerah
3. Brošuro Varnost živil v izrednih razmerah.


Pojasnilo:

Med poplavami se zaradi neurejenih higienskih pogojev, vključno s pomanjkanjem varne pitne vode, sanitarij in pomanjkanjem primernih pogojev za pripravo hrane, lahko pojavljajo izbruhi bolezni, ki jih v običajnih razmerah ne bi pričakovali. Kako ravnati z živili v izrednih razmerah poplav lahko preberete v poslanih brošurah. Brošure so namenjene prebivalcem ogroženih območij, štabom civilne zaščite, poklicnim in prostovoljnim gasilskim društvom in drugim, ki pomagajo prebivalcem ogroženih območij, v želji, da pripomoremo k varovanju zdravja lokalnih prebivalcev.

Brošure so sicer objavljene tudi na spletni strani: www.zzv-mb.si.

12. 10. 2012
Spoznavanje in praktično delo z muljno črpalko AVS 650
V četrtek, dne 11.10.2012 je v sodelovanju z Gasilsko zvezo Ruše potekalo usposabljanje, gasilskih ekip Gasilske zveze Ruše, za delo z muljno črpalko AVS 650, katera se nahaja v skladišču ZiR Vzhodno štajerske regije. Aktivnosti so se udeležili gasilci -strojniki iz Prostovoljnih gasilskih društev in sicer: PGD Smolnik, PGD Ruše, PGD Bistrica ob Dravi, PGD Selnica ob Dravi, PGD Slemen, in PGD Lovrenc na Pohorju. Posebna pozornost je bila namenjena transportu in pripravi črpalke; sestavi sesalnega in tlačnega voda; varnemu delu s črpalko; optimalni uporabi črpalke z njenimi karakteristikami; prekinitvi črpanja itd. Usposabljanja gasilskih ekip v VŠR za upravljanje z muljno črpalko so izvedli delavci Izpostave URSZR Maribor ter Javnega zavoda za zaščitno in požarno reševanje Maribor, ki so opravili temeljno usposabljanje strojnikov za delo z muljno črpalko v letu 2009.
29. 8. 2012
Usposabljanje-študija primera
V Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS, v Enoti Pekre, bo dne 4.9.2012 ob 9.00 uri potekalo dopolnilno usposabljanje - študija primera »Množične nesreče na avtocesti«. V okviru usposabljanja bodo predstavljene tri nesreče, ki so se zgodile na avtocesti A2 - med predorom Karavanke in Obrežjem. Predavatelji bodo govorili o nesrečah, ki so se zgodile: 27.11.2010 pred izvozom Grosuplje, 16.5.2011 pri izvozu Šenčur in 12.6.2011 pri izvozu Šenčur (zadnja nesreča na gorenjski avtocesti bo predstavljena primerjalno glede na prejšnjo). Usposabljanja se bodo udeležili Štab CZ za Zahodno Štajersko, Štab CZ za Vzhodno Štajersko, občinski štabi CZ občin Hoče Slivnica, Starše, Šentilj in Slovenska Bistrica, predstavniki DARSa, NMP iz Maribora, Lenarta in Slovenske Bistrice, OKC PU Maribor, gasilci JZZPR Maribor, ter javni uslužbenci Izpostave URSZR Maribor. Vsebina usposabljanja je razvidna iz priloženega urnika.
3. 7. 2012
Priznanje COOPERATIO
Dne 03.07.2012 je Izpostava Maribor, Regijski center za obveščanje Maribor s strani Ministrstva za notranje zadeve prejela bronasti znak za sodelovanje in krepitev varnosti.
19. 6. 2012
17.natečaj za izdelavo likovnih in literarnih del
Uprava RS za zaščito in reševanje je v šolskem letu 2012/2013 za predšolsko in šolsko mladino razpisala že 17.natečaj za izdelavo likovni in literarnih del. Tema letošnjega natečaja je »Naravne in druge nesreče – Potres«. Natečaj je namenjen otrokom v vrtcih, učencem osnovnih šol in učencem osnovnih šol s posebnim programom. Natečaj bo potekal na regijskem in državnem nivoju.Na Izpostavo URSZR Maribor pošljite likovne in literarne izdelke do 7.februarja 2013.Regijska komisija bo iz vsake kategorije izbrala po 5 del in jih poslala na državni izbor.Izbrana dela na regijskem nivoju bodo nagrajena.Državni izbor bo opravljen aprila 2013.V mesecu maju bo v Izobraževalnem centru RS za zaščito in reševanje na Igu zaključna prireditev državnega natečaja.Razpis in navodila najdete v priponkah.Želimo vam veliko ustvarjalnosti in uspeha pri izdelavi likovnih in literarnih izdelkih.
19. 6. 2012
FINALE 7. OTROŠKE VARNOSTNE OLIMPIJADE
Na finale Otroške varnostne olimpijade v letu 2012, ki je bilo organizirano v športni dvorani Tabor v Mariboru so se izmed 1200 četrtošolcev organiziranih v 120 ekip iz 95 Osnovnih šol uvrstile naslednje ekipe: OŠ Sveta Ana, OŠ Rudolfa Maistra 4.a, Šentilj, OŠ Rudolfa Maistra 4.b, Šentilj, OŠ Janka Glazerja, Ruše, 4.a., OŠ Janka Glazerja, Ruše, 4.b., OŠ Duplek, OŠ Borcev za severno mejo, OŠ Draga Kobala, OŠ Miklavž na Dravskem polju – podružnica Dobrovce, OŠ Anice Černejeve, Makole, OŠ Fram, OŠ Franca Lešnika Vuka, Slivnica pri Mariboru, OŠ Miklavž pri Ormožu – podružnica Kog, OŠ Majšperk – podružnici Stoperce in Ptujska gora, OŠ Mladika, Ptuj, OŠ Ljudski vrt, Ptuj, OŠ Olge Meglič. Ptuj, OŠ Cirkovce, Kidričevo, OŠ Cirila Kosmača, Piran, OŠ Livade, Izola Tekmovanje je bilo zelo športno, vmesni čas pa smo skupaj z Carino, Slovensko vojsko, poklicnimi gasilci, reševalci, Mobilno policijsko pisarno, SPV MOM, Javno agencijo za varnost prometa, Športno šolo Juhuhu, Avto šolo Oman, mestnimi redarji, Balonarskim centrom North-East in Balonarskim klubom Ogenj razstavili in predstavili vsa svoja tehnična sredstva, osebno in skupno zaščitno opremo na platoju (parkirišču) pred vhodom v dvorano Tabor. Po zaključku iger, so se nam na odru v dvorani predstavili vrhunski športniki iz vrst Policije, Carine in Slovenske vojske. Petra Nareks, Rok Marguč, Miran Stanovnik, Barbara Jezeršek in Andrej Šporn.
5. 6. 2012
XVIII. REGIJSKO PREVERJANJE EKIP PP CZ IN RK, MAKOLE 2012
Izpostava URSZR Maribor, Območno združenje rdečega križa Slovenska Bistrica, v sodelovanju z občino Makole, so v soboto 2. junija 2012 izvedli XVIII. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in rdečega križa.

Regijsko preverjanje je bilo izvedeno v središču naselja Makole. Potekalo je na treh lokacijah delovnih mest, na katerih je bilo predstavljeno 12 realistično prikazanih poškodb, vsaka ekipa je znanje prikazala pri dajanju prve pomoči poškodovanim v različnih situacijah.. Tematika letošnjega preverjanja usposobljenosti je bila preverjanje delovanja ekip prve pomoči ob potresu. Sodelovalo je 13 ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa, po rezultatih preverjanja so se uvrstile na naslednja mesta:
1. mesto: Občina Makole- PGD Makole
2. mesto: OZRK Maribor-Stacionarij
3. mesto: RK občina Makole
4. mesto: OZRK Maribor
5. mesto: RK občina Oplotnica
6. mesto: Občina Poljčane-PGD Poljčane
7. mesto: OZRK Maribor- srednja šola
8. mesto: Občina Slovenska Bistrica-PGD Spodnja Polskava
9. mesto: Občina Oplotnica
10. mesto: Občina Hoče-Slivnica
11. mesto: Vrtec Otona Župančiča Slov. Bistrica
12. mesto: Nadškofijska Karitas Maribor
13. mesto: Vrtec Pobrežje Maribor

Podrobnejši rezultati preverjanja so prikazani v priloženi preglednici. Prvo uvrščena ekipa prve pomoči iz Občine Makole-PGD Makole bo svoje znanje in spretnosti pokazala na XVIII. državnem preverjanju usposobljenosti, ki bo v oktobru 2012 v Ljubljani.

Preverjanje je tudi letos bilo popestreno z vzporednimi spremljajočimi prikaznimi aktivnostmi dejavnosti in opreme služb in enot, ki delujejo v sistemu zaščite, reševanja in pomoči v primeru naravnih in drugi nesreč. Za večjo pestrost in raznolikost dogajanja smo k sodelovanju s povabili tudi kulturno umetniška društva, ki delujejo v občini Makole, to je prosvetno društvo Anice Černejeve s folkloristi, etnološko društvo Ložnica in g. Milana Strnada z razstavo fotografij.
31. 5. 2012
Seminar za ocenjevanje škode na stvareh
V torek, 5.6.2012 bo URSZR izvajala usposabljanje članov občinskih in regijskih komisij za ocenjevanje škode na stvareh v aplikaciji Ajda. Usposabljanje bo potekalo v enoti Pekre za območje Izpostav URSZR Ptuj, Murska Sobota in Maribor od 9.00 do 16.15 ure z naslednjimi temami:
- Uvod -Predstavitev zakonodaje in aplikacije za ocenjevanje škode Ajda 
- Predstavitev izkušenj pri ocenjevanju škode po neurju s točo in poplavah
- Predstavitev ocene škode na lokalnih cestah z razpravo
- Ogled državne komisije na terenu -Postopek dodelitve državne pomoči
- Povzetek usposabljanja
- Evalvacija usposabljanja Usposabljanje bo povezovala Ana Jakšič, udeleženci dobijo potrdilo o usposabljanju.
 1 2 3 Naslednjih 10 >>>

ČASOVNO OBDOBJE