Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Maribor (RSS)

11. 11. 2010
Usposabljanje za delo z mobilno muljno črpalko
Izpostava URSZR Maribor je izvedla dopolnilno usposabljanje operativnih članov gasilskih enot širšega pomena. Cilj usposabljanja je usposobiti skupine za praktično delo z mobilno muljno črpalko tipa DIA AVS 650TS.
4. 8. 2010
Regijski načrt zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova
Regijski načrt zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova za vzhodnoštajersko regijo
7. 7. 2010
Regijski načrti zaščite in reševanja za območje Vzhodnoštaje
Izpostava URSZR Maribor ima sprejete naslednje Regijske načrte zaščite in reševanja na območju Vzhodnoštajerske regije:

Regijski načrt zaščite in reševanja ob železniški nesreči v Vzhodnoštajerski regiji,
-  Regijski načrt zaščite in reševanja ob uporabi orožij ali sredstev za množično uničevanje v teroristične namene
    oz. terorističnem napadu s klasičnimi sredstvi Vzhodnoštajerski regiji,
-  Regijski načrt zaščite in reševanja ob potresu za Vzhodnoštajersko regijo,
-  Regijski načrt zaščite in reševanja ob porušitvi vodne pregrade,
-  Regijski načrt zaščite in reševanja ob poplavah v Vzhodnoštajerski regiji,
-  Regijski načrt zaščite in reševanja ob nesreči v pokritem vkopu in predoru Cenkova,
-  Regijski načrt zaščite in reševanja ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih na območju Vzhodnoštajerske regije,
-  Regijski načrt zaščite in reševanja ob letalski nesreči v Vzhodnoštajerski regiji,
-  Regijski načrt zaščite in reševanja ob jedrski nesreči v Vzhodnoštajerski regiji.

Sprejeta je tudi Ocena ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč na območju Vzhodnoštajerske regije.

V pripravi oz. usklajevanju pa sta:

Regijski načrt zaščite in reševanja ob množični nesreči na avtocesti v Vzhodnoštajerski regiji in
-  prenova Regijskega načrta zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova za Vzhodnoštajersko 
   
(prej Regijski načrt zaščite in reševanja ob letalski nesreči v Vzhodnoštajerski regiji).
3. 6. 2010
XVI. Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip PP CZ ter RK
V osrčju Slovenskih goric bo v soboto, dne 5.6.2010 potekalo XVI. Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip PP CZ ter RK. Preverjanje organizirajo izpostava URSZR Maribor, Območno združenje RK Lenart ter občina Lenart.
7. 5. 2010
5.Otroška varnostna olimpijada
Tudi letos Izpostava Maribor sodeluje na otroški varnostni olimipijadi.
7. 5. 2010
Zaključna prireditev natečaja
21.4.2010 ob 10.00 uri je v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje-enota Pekre potekala zaključna regijska prireditev natečaja likovnih in literarnih del za šolsko leto 2009/2010. Na prireditvi so bile podeljene nagrade avtorjem izbranih izdelkov in zahvale njihovim mentorjem. Prireditev je popestril zabavno poučni kvizom na temo varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obisk Gaje in Fina iz Kinološkega društva za reševalne pse Maribor-REPS. V času prireditve so bila likovna in literarna dela razstavljena v avli Izobraževalnega centra.
4. 3. 2010
Osrednja regijska slovesnost ob 1. marcu-svetovnem dnevu Civ
V počastitev 1. marca-svetovnega dneva Civilne zaščite je Štab Civilne zaščite za Vzhodnoštajersko regijo z Izpostavo Uprave RS za zaščito in reševanje Maribor organiziral osrednjo regijsko slovesnost ob 1. marcu-dnevu CZ. Najbolj zaslužnim pripadnikom Civilne zaščite ter drugim posameznikom, skupinam in občinam, gospodarskim družbam, zavodom ter drugim organizacijam so bila ob tej priložnosti podeljena priznanja in nagrade Civilne zaščite.

S podelitvijo priznanj smo se zahvalili za zasluge in prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč na območju Vzhodnoštajerske regije. Slavnostni govornik na prireditvi je bil g. Darko But iz Uprave RS za zaščito in reševanje. Prireditev pa je popestril oktet Planika iz Sl.Bistrice.
23. 2. 2010
Osrednja regijska slovesnost ob 1. marcu-svetovnem dnevu CZ
Osrednja regijska slovesnost ob 1. marcu-svetovnem dnevu Civilne zaščite v Viteški dvorani Bistriškega gradu, dne 3. marca 2010.
14. 1. 2010
Seja štaba CZ - informacija
V sredo 20.1.2010 ob 12.00 uri bo v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje-enota Pekre seja štaba CZ Vzhodno Štajerske regije. Ob 14.00 uri istega dne bo srečanje predstavnikov organov, enot, služb, društev in drugih organizacij, ki aktivno sodelujejo z izpostavo URSZR Maribor v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Vzhodno štajerski regiji.