Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Ljubljana (RSS)

Razpisa natečaja za likovna in literarna dela
Uprava RS za zaščito in reševanje (URSZR) bo v šolskem letu 2020/2021 razpisala natečaj
Naravne in druge nesreče na temo požarna varnost in prosti čas za predšolsko in šolsko
mladino.
28. 7. 2020
BOLJE PRIPRAVLJEN KOT POPLAVLJEN
V okviru projekta Informiranje in ozaveščanje prebivalcev Slovenije o ukrepih ob poplavah ter zgodnje alarmiranje in obveščanje poplavno ogroženih subjektov na območju pomembnega vpliva poplav je bil izdelan film Bolje pripravljen kot poplavljen.
16. 6. 2020
Ocena ogroženosti zaradi žlede v ljubljanski regij
V prilogi je objavljena ocena ogroženosti ljubljanske regije zaradi žleda.
24. 3. 2020
PRIPOROČILA OB PANDEMIJI
V prilogah so nekatera priporočila pristojnih služb.
12. 3. 2020
Trenutno aktualni regijski načrt za epidemijo-pandemijo
V prilogi je regijski načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije/pandemije
10. 3. 2020
Regijska prireditev ob dnevu CZ
Izpostava URSZR Ljubljana je v sodelovanju z občino Moravče, organizirala regijsko prireditev v počastitev dneva Civilne zaščite v sredo, 4. marca 2020 ob 17.00 uri v dvorani kulturnega doma v Moravčah, Vegova ulica 9 Moravče.
24. 2. 2020
Statistika klicev v ReCO Ljubljana v letu 2019
V prilogi je statistika klicev ReCO Ljubljana v letu 2019.
   

ČASOVNO OBDOBJE