Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Ljubljana (RSS)

4. 12. 2017
Zaščitni ukrepi
Uprava RS za zaščito in reševanje je izdelala dokument Zaščitni ukrep evakuacija - priporočilo.
29. 11. 2017
Predlog načrta ob pojavu epidemije oziroma pandemije pri ljudeh
V skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l.RS, št.24/12, 78/16) je Izpostava URSZR Ljubljana izdelala predlog regijskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v ljubljanski regiji, verzija 1.0.
16. 11. 2017
Ažuriran regijski načrt ZiR ob jedrski ali radiološki nesreči
Izpostava URSZR Ljubljana je ažurirala regijski načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči, verzija 3.0.
16. 10. 2017
Ocena ogroženosti v primeru jedrske ali radiološke nesreče
Izpostava URSZR Ljubljana je prenovila regijsko oceno ogroženosti v primeru jedrske ali radiološke nesreče na območju ljubljanske regije.
30. 8. 2017
Razpis natečaja za izdelavo likovnih in liternih del
Cilj natečaja »Naravne in druge nesreče – Številka za klic v sili 112« je, da mlade, njihove starše, vzgojitelje in učitelje ozavestimo oziroma informiramo o enotni evropski številki za klic v sili 112 in njeni pravilni uporabi, ko potrebujejo nujno medicinsko pomoč, pomoč gasilcev, nujno veterinarsko pomoč, pomoč gorskih, jamarskih in drugih reševalnih enot in policije. S preventivnim znanjem in ravnanjem – tudi s pravilnim in pravočasnim klicem na števiko 112 lahko nekatere nesreče preprečijo, pri nekaterih nesrečah pa pripomorejo k zmanjšanju škode oziroma sebi ali komu drugemu rešijo življenje.
16. 5. 2017
XXII. regijsko preverjanje ekip prve pomoči CZ in RK
XXII. regijsko preverjanje ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa v ljubljanski regiji bo potekalo 27. maja na območju občine Ribnica.
15. 5. 2017
Vaja železniška nesreča Tlake 2017-poročilo
V soboto 13.5.2017 je na območju občine Grosuplje potekala regijska vaja zaščite in reševanja, na temo železniške nesreče.
5. 5. 2017
Vaja železniška nesreča Tlake 2017
V soboto, 13. 5. 2017 ob 10:45 bo v naselju Tlake pri Šmarju – Sap, občina Grosuplje izvedena regijska vaja Železniška nesreča v predoru Tlake 2017, z aktiviranjem načrtov ukrepanja ob množični nesreči
9. 3. 2017
Regijska prireditev ob dnevu CZ
Izpostava URSZR Ljubljana je v sodelovanju z občino Medvode, organizirala regijsko prireditev v počastitev dneva Civilne zaščite v torek, 7. marca 2017 ob 17.00 uri v dvorani Kulturnega doma, Cesta ob Sori 13 v Medvodah.
6. 3. 2017
Ozaveščanje prebivalcev o poplavni ogroženosti
Namen filma je ozaveščati ljudi o poplavni ogroženosti, napovedovanju poplav, o ukrepih in nalogah, ki jih izvajamo za to, da nas poplave čim manj prizadenejo.
 1 2 Naslednjih 10 >>>

ČASOVNO OBDOBJE