Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Ljubljana (RSS)

30. 8. 2016
Razpis natečaja za izdelavo likovnih in liternih del
Z natečajem »Naravne in druge nesreče – Pozor, nevarne snovi!« želimo mlade, njihove starše, vzgojitelje in učitelje ozavestiti, da s preventivnim znanjem in ravnanjem lahko nekatere nesreče preprečijo, pri nekaterih nesrečah pa pripomorejo k zmanjšanju škode oziroma sebi ali komu drugemu rešijo življenje.
   

ČASOVNO OBDOBJE