Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Ljubljana (RSS)

6. 12. 2016
Načrt izobraževanja in usposabljanja na področju ZiR
V prilogi so predstavljeni programi izobraževanja in usposabljanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v IC ZR Ig.
   

ČASOVNO OBDOBJE