Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Ljubljana (RSS)

6. 12. 2016
Načrt izobraževanja in usposabljanja na področju ZiR
V prilogi so predstavljeni programi izobraževanja in usposabljanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v IC ZR Ig.
14. 10. 2016
Ažuriran regijski načrt zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplov
Izpostava URSZR Ljubljana je ažurirala regijski načrt zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova na območju ljubljanske regije.
30. 8. 2016
Razpis natečaja za izdelavo likovnih in liternih del
Z natečajem »Naravne in druge nesreče – Pozor, nevarne snovi!« želimo mlade, njihove starše, vzgojitelje in učitelje ozavestiti, da s preventivnim znanjem in ravnanjem lahko nekatere nesreče preprečijo, pri nekaterih nesrečah pa pripomorejo k zmanjšanju škode oziroma sebi ali komu drugemu rešijo življenje.
6. 6. 2016
XXI. REGIJSKO PREVERJANJE EKIP PRVE POMOČI CZ IN RK
XXI. Regijsko preverjanje ekip prve pomoči na območju ljubljanske regije je v letošnjem letu potekalo na območju občine Litija.
23. 5. 2016
XXI. regijsko preverjanje ekip prve pomoči CZ in RK
XXI. regijsko preverjanje ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa v ljubljanski regiji bo potekalo 4. junija na območju občine Litija.
18. 4. 2016
XXI. Regijsko preverjanje ekip PP
V prilogi objavljamo razpis in pravila letošnjega preverjanja ekip prve pomoči CZ in RK. Preverjanje bo potekalo 4.6.2016 na območju občine Litija.
16. 4. 2016
REGIJSKI NAČRT ZIR OB JEDRSKI ALI RADIOLOŠKI NESREČI
Štab CZ za ljubljansko regijo je na svoji dopisni seji v v mesecu marcu 2016 sprejel regijski načrt ob jedrski ali radiološki nesreči, verzija 3.0 na območju ljubljanske regije.
   

ČASOVNO OBDOBJE