Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Ljubljana (RSS)

5. 12. 2014
Občina Kamnik prejemnica priznanja Urada ZN za zmanjšanje nesreč
Občina Kamnik je dne 04.12.2014 prejela priznanje Urada Združenih narodov za zmanjšanje tveganja nesreč.
16. 9. 2014
Razpis 19. natečaja za izbor likovnih in literarnih del
V šolskem letu 2014/2015 Uprava RS za zaščito in reševanje razpisuje že 19. natečaj »Naravne in druge nesreče« za predšolsko in šolsko mladino.
Ocena ogroženosti ljubljanske regije
V prilogi je ocena ogroženosti ljubljanske regije pred naravnimi in drugimi nesrečami.
24. 6. 2014
Suša 2013 in žled 2014-poročila
V priponkah se nahajajo zapisnik sestanka v zvezi z ocenjevanjem škode zaradi suše in žleda v naši regiji ter obe poročili.
9. 6. 2014
XIX. regijsko preverjanje ekip PP
V soboto 7.6.2014 je v Polhovem Gradcu potekalo preverjanje ekip prve pomoči CZ in RK.
18. 4. 2014
REGIJSKI NATEČAJ ZA LIKOVNA IN LITERARNA DELA V LETU 2013/2014
Izpostava URSZR Ljubljana in osnovna šola Rodica iz Domžal sta organizirali zaključno prireditev.
7. 3. 2014
Regijska prireditev ob dnevu CZ
Izpostava URSZR Ljubljana je v sodelovanju z občino Kamnik organizirala regijsko prireditev v počastitev dneva Civilne zaščite.
14. 1. 2014
LETNI RAZPORED TESTIRANJ POZIVNIKOV V RECO LJUBLJANA
V priloženi tabeli je objavljen razpored testiranj pozivnikov po GZ v ljubljanski regiji, v letu 2014.
   

ČASOVNO OBDOBJE