Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Ljubljana (RSS)

6. 10. 2010
Regijski načrt zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova
V mesecu septembru in oktobru je štab CZ za ljubljansko regijo na dopisni seji in tudi telefonski odobritvi sprejel Regijski načrt zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova na območju ljubljanske regije, verzija 3.1.
15. 9. 2010
SPREJETI NAČRTI ZAŠČITE IN REŠEVANJA
V skladu z veljavno Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l.RS, št.3/02, 17/02, 17/06, in 76/2008) imamo na Izpostavi URSZR Ljubljana izdelanih 9 načrtov ZiR.
15. 7. 2010
Regijski načrt ZiR ob nesreči zrakoplova
V skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l.RS, št.3/02, 17/02, 17/06 in 76/08) je Izpostava URSZR Ljubljana izdelala regijski načrt zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova na območju ljubljanske regije.
30. 4. 2010
Skupno posredovanje enot širšega pomena
V prilogah vam prikazujemo skupna območja posredovanja gasilskih enot širšega pomena v ljubljanski regiji.
16. 4. 2010
Predlog regijskega načrta
V skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l.RS, št.3/02, 17/02, 17/06 in 76/08) je Izpostava URSZR Ljubljana izdelala predlog regijskega načrta ob nesreči zrakoplova, verzija 3.0. na območju ljubljanske regije.
9. 3. 2010
DELOVANJE RECO LJUBLJANA V LETU 2009
S tabelami in v številkah vam predstavljamo delo Regijskega centra za obveščanje Ljubljana tudi v letu 2009.
8. 3. 2010
DELOVANJE RECO LJUBLJANA V LETU 2008
S tabelami in v številkah vam predstavljamo delo Regijskega centra za obveščanje Ljubljana v letu 2008.
3. 3. 2010
1. MAREC - SVETOVNI DAN CIVILNE ZAŠČITE
Letošnje leto bo slavnostna prireditev potekala v občini Škofljica.
   

ČASOVNO OBDOBJE