Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Ljubljana (RSS)

22. 2. 2008
Regijski načrt ZIR ob množični nesreči na avtocesti
V skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l.RS, št.3/02, 17/02 in 17/06) je Izpostava URSZR Ljubljana izdelala regijski načrt ZiR ob množični nesreči na avtocesti.
   

ČASOVNO OBDOBJE