Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Ljubljana (RSS)

14. 5. 2007
Osnutka regijskih načrtov zaščite in reševanja
Izpostava URSZR Ljubljana objavlja javno predstavitev osnutkov regijskih načrtov zaščite in reševanja ob železniški nesreči verzija 2.0 in ob jedrski nesreči verzija 2.0., na območju ljubljanske regije. Na podlagi 16. člena uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. l. RS, Št. 3/02, 17/02 in 17/06) UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE Izpostava Ljubljana objavlja javno predstavitev osnutkov REGIJSKIH NAČRTOV ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB ŽELEZNIŠKI NESREČI, VERZIJA 2.0. IN OB JEDRSKI NESREČI, VERZIJA 2.0. NA OBMOČJU LJUBLJANSKE REGIJE.
11. 5. 2007
Osnutek regijskega načrta ZiR ob nesrečah v cestnih predorih
Izpostava URSZR Ljubljana objavlja javno predstavitev osnutka regijskega načrta zaščite in reševanja ob nesrečah v cestnih predorih Golovec in Šentvid. Na podlagi 16. člena uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. l. RS, Št. 3/02, 17/02 in 17/06) UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE Izpostava Ljubljana objavlja javno predstavitev osnutka REGIJSKEGA NAČRTA ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB NESREČAH V CESTNIH PREDORIH GOLOVEC IN ŠENTVID, verzija 1.0.
   

ČASOVNO OBDOBJE