Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Ljubljana (RSS)

17. 12. 2007
Izdelava občinskih načrtov ZiR
Občine v ljubljanski regiji izdelujejo naslednje načrte zaščite in reševanja.
14. 12. 2007
Sprejeti 4 novi regijski načrti
V skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l.RS, št.3/02, 17/02 in 17/06) je Izpostava URSZR Ljubljana izdelala 4 nove regijske načrte zaščite in reševanja.
   

ČASOVNO OBDOBJE