Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Ljubljana (RSS)

17. 12. 2007
Izdelava občinskih načrtov ZiR
Občine v ljubljanski regiji izdelujejo naslednje načrte zaščite in reševanja.
14. 12. 2007
Sprejeti 4 novi regijski načrti
V skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l.RS, št.3/02, 17/02 in 17/06) je Izpostava URSZR Ljubljana izdelala 4 nove regijske načrte zaščite in reševanja.
27. 11. 2007
Predlog regijskega načrta ob množični nesreči na avtocesti
UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE Izpostava Ljubljana,na podlagi 16. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. l. RS, Št. 3/02, 17/02 in 17/06), objavlja javno predstavitev predloga REGIJSKEGA NAČRTA ZiR OB MNOŽIČNI NESREČI NA AVTOCESTI NA OBMOČJU LJUBLJANSKE REGIJE, verzija 1.0.
6. 11. 2007
Predloga regijskih načrtov ZiR
UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE Izpostava Ljubljana,na podlagi 16. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. l. RS, Št. 3/02, 17/02 in 17/06), objavlja javno predstavitev predlogov REGIJSKIH NAČRTOV ZiR OB JEDRSKI NESREČI NA OBMOČJU LJUBLJANSKE REGIJE, verzija 2.0 in OB ŽELEZNIŠKI NESREČI NA OBMOČJU LJUBLJANSKE REGIJE, verzija 2.0.
11. 10. 2007
Osnutek regijskega načrta ZiR ob množični nesreči na avtoces
UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE Izpostava Ljubljana,na podlagi 16. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. l. RS, Št. 3/02, 17/02 in 17/06), objavlja javno predstavitev osnutka REGIJSKEGA NAČRTA ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB MNOŽIČNI NESREČI NA AVTOCESTI NA OBMOČJU LJUBLJANSKE REGIJE, verzija 1.0.
18. 9. 2007
Predloga regijskih načrtov ZiR
UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE Izpostava Ljubljana,na podlagi 16. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. l. RS, Št. 3/02, 17/02 in 17/06), objavlja javno predstavitev predlogov REGIJSKIH NAČRTOV ZiR OB LETALSKI NESREČI NA OBMOČJU LJUBLJANSKE REGIJE, verzija 2.0 in OB NESREČAH V CESTNIH PREDORIH GOLOVEC IN ŠENTVID verzija 1.0.
14. 6. 2007
HRUŠEV OŽIG
Zaradi morebitnega pojava hruševega ožiga v letu 2007 vam predstavljamo nekatere napotke oziroma ukrepe.
14. 5. 2007
Osnutka regijskih načrtov zaščite in reševanja
Izpostava URSZR Ljubljana objavlja javno predstavitev osnutkov regijskih načrtov zaščite in reševanja ob železniški nesreči verzija 2.0 in ob jedrski nesreči verzija 2.0., na območju ljubljanske regije. Na podlagi 16. člena uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. l. RS, Št. 3/02, 17/02 in 17/06) UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE Izpostava Ljubljana objavlja javno predstavitev osnutkov REGIJSKIH NAČRTOV ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB ŽELEZNIŠKI NESREČI, VERZIJA 2.0. IN OB JEDRSKI NESREČI, VERZIJA 2.0. NA OBMOČJU LJUBLJANSKE REGIJE.
11. 5. 2007
Osnutek regijskega načrta ZiR ob nesrečah v cestnih predorih
Izpostava URSZR Ljubljana objavlja javno predstavitev osnutka regijskega načrta zaščite in reševanja ob nesrečah v cestnih predorih Golovec in Šentvid. Na podlagi 16. člena uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. l. RS, Št. 3/02, 17/02 in 17/06) UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE Izpostava Ljubljana objavlja javno predstavitev osnutka REGIJSKEGA NAČRTA ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB NESREČAH V CESTNIH PREDORIH GOLOVEC IN ŠENTVID, verzija 1.0.
16. 2. 2007
DELOVANJE REGIJSKEGA CENTRA LJUBLJANA V LETU 2006
S tabelami in v številkah vam predstavljamo delo Regijskega centra za obveščanje Ljubljana v letu 2006.
   

ČASOVNO OBDOBJE