Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Ljubljana (RSS)

1. 6. 2006
Regijski načrt ZiR ob nesrečah v predorih Trojane in Podmilj
V skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l.RS, št.3/02, 17/02 in 17/06) je Izpostava URSZR Ljubljana izdelala regijski načrt zaščite in reševanja ob nesrečah v cestnih predorih Trojane in Podmilj. Načrt je bil sprejet na seji regijskega štaba v mesecu maju 2006 po predhodnih usklajevanjih. Vsi zainteresirani si rešitve iz regijskega načrta lahko ogledate v priloženem načrtu ali na sedežu Izpostave URSZR Ljubljana, Vojkova cesta 61, Ljubljana, v času uradnih ur.
5. 1. 2006
3 sprejeti načrti zaščite in reševanja
Izpostava URSZR Ljubljana je izdelala regijska načrta zaščite in reševanja ob poplavah in ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih na območju ljubljanske regije. Načrta sta bila sprejeta na seji regijskega štaba v mesecu decembru 2005 in sta usklajena z državnima načrtoma ZiR ob poplavah in ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih. Vsi zainteresirani si rešitve iz regijskih načrtov lahko ogledate v priloženih načrtih ali na sedežu Izpostave URSZR Ljubljana, Vojkova cesta 61, Ljubljana, v času uradnih ur do 6.2.2006.
   

ČASOVNO OBDOBJE