Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Ljubljana (RSS)

2. 3. 2005
Opomnik za ukrepanje ob manjših nesrečah z nevarnimi snovmi
Na Izpostavi URSZR Ljubljana smo izdelali Opomnik za ukrepanje ob manjših nesrečah z nevarnimi snovmi na območju ljubljanske regije. Opomnik je interne narave in je namenjen kot pomoč pri delu operativcev v regijskem centru.
   

ČASOVNO OBDOBJE