Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Koper (RSS)

4. 9. 2020
JAVNA PREDSTAVITEV REGIJSKEGA NAČRTA ZIR

Na podlagi 17. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, številka 24/12, 78/16, 26/19) Uprava RS za zaščito in reševanje, Urad za operativo, Izpostava URSZR Koper, objavlja javno predstavitev REGIJSKEGA NAČRTA ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POJAVU EPIDEMIJE OZIROMA PANDEMIJE NALEZLJIVE BOLEZNI PRI LJUDEH V OBALNI REGIJI, verzija 1.0.

Ogled načrta je mogoč vsak delovni dan od 9. do 12. ure, na sedežu izpostave URSZRK Koper, Ferrarska 5b, Koper, in sicer po predhodni najavi na tel. 05/668 43 05 ali po e-pošti andrej.gustincic@urszr.si.

Načrt najdete v prilogi te objave.

6. 2. 2020
USKLAJEVANJE REGIJSKEGA NAČRTA ZIR OB NESREČI ZRAKOPLOVA
Zbiranje predlogov in pripomb
   

ČASOVNO OBDOBJE