Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Koper (RSS)

22. 11. 2019
ZAKLJUČNA VAJA PROJEKTA »NAMIRG 2019«
V petek, 22.11.2019 je v Puli (Republika Hrvaška) potekala zaključna vaja projekta NAMIRG (North Adriatic Maritime Incident Response Group). Gre za mednarodni projekt katerega smisel je bil usposobiti poklicne gasilce za posredovanje ob požaru ladje na morju. Partnerji v projektu so JZ Gasilska brigada Koper, Comando Regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia (Republika Italija) in Vatrogasna zajednica Istarske županije (Republika Hrvaška).
18. 11. 2019
Urjenje službe za posredovanje ob nesrečah na morju

Pripadniki službe CZ za podporo in opravljanje posebnih nalog ZRP ob ekoloških in drugih nesrečah na morju so pred kratkim imeli posebno urjenje s posebnimi vodnimi pregradami. Le te so nekoliko drugačne, saj se ne navijajo na kolut, ampak se izobesijo na posebno jekleno konstrukcijo.

18. 11. 2019
Vaja »ONESNAŽENJE 2019«
V Izoli (na območju zaliva Viližan med ladjedelnico Izola in avtokampom Jadranka) je 24. 10. 2019 potekala vaja Onesnaženje 2019, na kateri so sodelovali tudi pripadniki službe CZ za podporo in opravljanje posebnih nalog ZRP ob ekoloških in drugih nesrečah na morju. Preizkusili so usposobljenost in pripravljenost za preprečevanje in odstranjevanje oljnega madeža iz morja in obale.

18. 11. 2019
Služba za posredovanje ob nesrečah na morju na BDZiR 2019
Od 17. – 19. oktobra 2019 so v Postojni potekali Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja, kjer si je bilo mogoče ogledati zmogljivosti civilne zaščite, gasilcev in drugih reševalnih služb ter Slovenske vojske in Policije za pomoč ljudem, strokovne posvete in še veliko drugega.

24. 10. 2019
Zahvala Izpostavi URSZR Koper
V petek, 11.10.2019, je v dvorani Svetega Frančiška, potekala slavnostna akademija ob 70. letnici obstoja Javnega zavoda Gasilska brigada Koper.
29. 8. 2019
RAZPIS NATEČAJA LIKOVNIH IN LITERARNIH DEL ZA LETO 2019/2020

Tudi v šolskem letu 2019/2020 je Uprava RS za zaščito in reševanje razpisala natečaj za likovna in literarna dela na temo »Naravne in druge nesreče - Neurje«.

Natečaj poteka dvostopenjsko, na regijskem in državnem nivoju, v štirih starostnih kategorijah. Izpostava Koper bo razpis poslala vsem osnovnim šolam in vrtcem v regiji. 

Likovni in literarni izdelki morajo prispeti na Izpostavo URSZR Koper do 24.2.2020. Regijska komisija bo iz vsake kategorije izbrala 5 del in jih poslala na državni izbor. Na regijskem nivoju bodo izbrana dela nagrajena, nagrajen bo tudi najaktivnejši vrtec in osnovna šola. 

Maja 2020 bo URSZR organizirala zaključno prireditev državnega natečaja, na kateri bo 35–im najboljšim avtorjem likovnih in pisnih del ter njihovim mentorjem podelila nagrade, priznanja in potrdila.

21. 8. 2019
DOPOLNJENI REGIJSKI OCENI OGROŽENOSTI
Na osnovi spremenjene državne ocene ogroženosti smo izdelali, spremenili in dopolnili naslednje regijske ocene ogroženosti za Obalno regijo:
- OCENA POTRESNE OGROŽENOSTI OBALNE REGIJE,
- OCENA OGROŽENOSTI OB NESREČI ZRAKOPLOVA V OBALNI REGIJI in
- OCENA OGROŽENOSTI OBALNE REGIJE ZARADI ŽLEDA.
1. 8. 2019
JAVNA PREDSTAVITEV REGIJSKEGA NAČRTA ZIR
Na podlagi 17. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, številka 24/12 in 78/16) Uprava RS za zaščito in reševanje, Urad za operativo, Izpostava URSZR Koper, objavlja javno predstavitev
6. 6. 2019
NARAVOSLOVNI DAN ZA UČENCE OŠ PIER PAOLO VERGERIO IL VECCHIO
Danes smo v okviru projekta RKS – Območnega združenja Koper, »Naučimo se pomagati sebi in drugim«, izvedli dve predstavitvi našega regijskega centra za obveščanje.
11. 5. 2019
SODELOVANJE NA XIII. PREVERJANJU USPOSOBLJENOSTI EKIP PRVE POMOČI
V soboto, 11. maja 2019 je v Mladinskem zdravilišču in letovišču Rdečega križa Slovenije na Debelem rtiču, potekalo državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči osnovnih šol.
 1 2 Naslednjih 10 >>>

ČASOVNO OBDOBJE