Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Koper (RSS)

17. 10. 2017
Načrt ZIR ob nesreči na morju
Načrt zaščite in reševanja ob nesreči na morju verzija 1.0 (predlog) je nadgradnja načrta zaščite in reševanja ob nesrečah na morju, verzija 2.0, ki ga je Uprava RS za zaščito in reševanje, Ministrstva za obrambo pripravila leta 2011.
   

ČASOVNO OBDOBJE