Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Koper (RSS)

3. 12. 2012
REGIJSKI NAČRT ZIR OB JEDRSKI ALI RADIOLOŠKI NESREČI
Na podlagi 17. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list št.24/2012), objavljamo javno predstavitev sprejetega in potrjenega "Regijskega načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči za Obalno regijo, verzija 2.0.
3. 12. 2012
Natečaj za likovna in literarna dela za 2012/2013
Tudi letos je Uprava RS za zaščito in reševanje razpisala državni natrčaj za likovna in literarna dela na temo "Naravne in druge nesreče - POTRES" za predšolsko in šolsko mladino.
8. 6. 2012
Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči CZ in RK
V Kopru je dne 2. 6. 2012 potekalo regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa , ki sta ga organizirala Območno združenje rdečega križa Koper in Izpostave URSZR Koper, na katerem so svoje sposobnosti preverjale ekipe iz Obalne (Izpostava URSZR Koper) in Severnoprimorske regije (Izpostava URSZR Nova Gorica). Tema letošnjega preverjanja je bil "potres".
20. 3. 2012
Regijski izbor likovnih in literarnih del v šolskem letu 2011/12
V šolskem letu 2011/2012 je bil razpisan natečaj likovnih in literarnih del na temo " Naravne in druge nesreče v moji okolici. Natečaj je poteka dvostopenjsko, na regijskem in državnem nivoju. Na regijskem nivoju se je natečaj že končal, državni izbor pa bo opravljen do 20.4.2012. Razpis je bil 14.6.2011 poslan 31 osnovnim šolam oziroma njihovim podružnicam ter 38. vrtcem oziroma njihovim enotam v Obalni regiji.
7. 3. 2012
Regijska prireditev ob dnevu Civilne zaščite v Kopru
Regijska prireditev ob dnevu Civilne zaščite je bila organizirana v sodelovanju z mestno občino Koper v petek, 2. marca 2012 v dvorani Pokrajinskega muzeja v Kopru.
Prireditve so se udeležili predstavniki Obalne regije, gostje z Notranjske ,Severne Primorske, Italije in Hrvaške. Slavnostni govornik je bil predstavnik Uprave RS za zaščito in reševanje in član republiškega štaba za Civilno zaščito gospod Srečko Šestan. Program je povezoval gospod Danijel Cek.
   

ČASOVNO OBDOBJE