Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Koper (RSS)

9. 12. 2011
Prikolica za množične nesreče v Kopru
Izpostava URSZR Koper, ki je prevzela prikolico za množične nesreče, predvsem na avtocestah, hitrih cestah, predorih in drugih nesrečah, jo je predala v uporabo in oskrbo Javnemu zavodu Gasilske brigade Koper. S pomočjo prikolice bodo reševalne ekipe hitro in učinkovito ukrepale na kraju nesreče za prvo oskrbo do 20. ponesrečencev. V prikolici je vsa nujna oprema od sanitetnega materiala, različna nosila, razsvetljave s pomočjo agregata in druga tehnična oprema.
8. 12. 2011
Osnutek Regijskega načrta ZiR ob jedrski ali radiološki nesreči
Na podlagi 16.člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 3/02, 17/02, in 76/08) Izpostava URSZR Koper objavlja javno predstavitev osnutka Regijskega načrta zaščite in reševanja ob jedrski in radiološki nesreči za Obalno regijo.Vsi zainteresirani lahko podajo pripombe in predloge na osnutek načrta in si ga ogledajo na sedežu Izpostave URSZR Koper, v času od 8.12.2011 do 8.1.2012.
12. 8. 2011
Državni načrt zaščite in reševanja ob nesreči na morju
Na podlagi 18. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS, št. 2/02, 17/02, 17/06 in 76/08), objavljamo javno predstavitev ažuriranega državnega načrta zaščite in reševanja ob nesreči na morju.
15. 6. 2011
Razpis natečaja za likovna in literarna dela za 2011/2012
Uprava RS za zaščito in reševanje je za šolsko leto 2011/2012 razpisala državni natečaj na temo"Naravne in druge nesreče v moji okolici" za predšolsko in šolsko mladino.
7. 6. 2011
Regijsko preverjanje ekip prve pomoči v Idriji
Dne 4.6.2011 je potekalo regijsko preverjanje ekip prve pomoči v Idriji. Organizirala ga je Izpostava URSZR Nova Gorica in Območno združenje RK Idrija. Na preverjanju so sodelovale štiri ekipe iz Severnoprimorske regije in štiri ekipe iz Obalne regije.
Četrto usposabljanje pogodbenikov CZ na ladji Triglav
Z namenom, da se obnovi in izpopolni usposobljenost pogodbenih pripadnikov CZ ter delavcev Izpostave URSZR Koper ob ekoloških in drugih nesrečah na morju ter preizkusi uporabo vojaške ladje Triglav za potrebe zaščite, reševanja in pomoči je bilo izvedeno dvodnevno, regijsko, terensko in praktično usposabljanje dne 12.4. in 13.4.2011.
4. 4. 2011
Dopolnilno usposabljanje štaba CZ za Obalno regijo
Dne 30.3.2011 je bilo izvedeno dopolnilno usposabljanje štaba CZ za Obalno regijo.
14. 3. 2011
Regijski izbor likovnih in literarnih del 2010/11
Natečaj likovnih in literarnih del, ki poteka dvostopenjsko, na regijskem in državnem nivoju, je bil v šolskem letu 2010/2011 razpisan na temo" Naravne in druge nesreče - Kdo in kako nam pomaga ob različnih nesrečah". Razpis je bil 18.6.2010 poslan 30 osnovnim šolam oziroma njihovim podružnicam ter 38. vrtcem oziroma njihovim enotam v Obalni regiji.
11. 3. 2011
Regijska prireditev ob dnevu Civilne zaščite v Izoli
Osrednja regijska prireditev ob dnevu Civilne zaščite je bila organizirana v sodelovanju z občino Izola v sredo, 9. marca v Manziolijevi palači v Izoli.
   

ČASOVNO OBDOBJE