Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Koper (RSS)

23. 12. 2010
Regijski načrt ZiR ob nesreči zrakoplova za Obalno regijo
Na podlagi 18. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS, št. 2/02, 17/02, 17/06 in 76/08), objavljamo javno predstavitev sprejetega in potrjenega Regijskega načrta zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova za Obalno regijo, verzija 2.0.
13. 9. 2010
Tretje usposabljanje pogodbene rezerve
Izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje Koper je v petek 10.9.2010 izvedla tretje redno usposabljanje za pripadnike Službe za podporo ob ekoloških in drugih nesrečah na morju. Praktično usposabljanje se je izvajalo v skladišču CZ v Luki Koper ter na morju v Koprskem zalivu.
1. 9. 2010
Regijski načrt ZiR ob nesreči zrakoplova za Obalno regijo
Javno zbiranje predlogov in pripomb na prenovljeni Regijski načrt zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova za Obalno regijo, verzija 2.0.
31. 8. 2010
Razpis natečaja za likovna in literarna dela
Uprava RS za zaščito in reševanje je za šolsko leto 2010/2011 razpisala državni natečaj za likovna in literarna dela na temo "Naravne in druge nesreče - Kdo in kako nam pomaga ob različnih nesrečah" za predšolsko in šolsko mladino.
10. 5. 2010
Drugo usposabljanje pripadnikov pogodbene rezerve CZ
Na podlagi letnega načrta usposabljanja pogodbene rezerve CZ - Službe za podporo in opravljanje posebnih nalog zaščite, reševanja in pomoči pri ekoloških in drugih nesrečah na morju, je Izpostava URSZR Koper dne 8.5.2010 izvedla praktično usposabljanje na morju. Namen usposabljanja je bil praktično seznaniti pripadnike omenjene služb z nalogami na morju in postavljanje baraž v primeru ekoloških in drugih nesreč na morju.
9. 3. 2010
Regijski izbor likovnih in literarnih del za leto 2009/2010
V letu 2009/2010 je bil razpisan natečaj za likovna in literarna dela na temo" Naravne in druge nesreče – Živali in nesreče". Razpis je bil poslan z dopisom št. 603-138/2009-11 dne 26.6.2009 vsem 31 vrtcem oziroma enotam in 28 šolam in njihovim podružnicam.
Na natečaju za likovna dela so lahko sodelovali predšolski otroci v I. kategoriji, za likovna in literarna dela učenci 1. triletja osnovne šole (devetletke) in učenci osnovnih šol s prilagojenim programom v II. kategoriji, učenci 2. triletja osnovne šole (devetletke) in učenci osnovnih šol s prilagojenim programom v III. kategoriji ter učenci 3. triletja osnovne šole (devetletke) in učenci osnovnih šol s prilagojenim programom v IV. kategoriji.
8. 3. 2010
Vaja "Požar v hotelu Kempinski 2010"
Občina Piran je skupaj z Istrabenz hoteli Portorož d.o.o. 8.3.2010 ob 11.00 uri izvedla vajo " Požar v hotelu Kempinski 2010". Vaja je zajemala prikaz evakuacije zaposlenih in gostov hotela "Kempinski", reševanje ujetih oseb iz tretjega nadstropja in iskanje pogrešane osebe. Namen vaje je bil preveriti usposobljenost zaposlenih za ukrepanje v izrednih razmerah, požarni red ter evakuacijske in intervencijske poti.
5. 3. 2010
"Očistimo v Slovenijo v enem dnevu" - sestanek v Kopru
V prostorih Izpostave URSZR Koper je bil v petek, 5. marca 2010 sestanek ključnih partnerjev iz Obalne regije  za izvedbo akcij divjih odlagališč v okviru projekta "Očistimo Slovenijo v enem dnevu.
3. 3. 2010
Regijska prireditev ob dnevu Civilne zaščite v Piranu
Osrednja regijska prireditev ob dnevu Civilne zaščite je bila organizirana v sodelovanju z Občino Piran v sredo, 3. marca 2010, ob 11. uri v dvorani Domenica Tintoretta občinske mestne palače v Piranu.
1. 2. 2010
Prva vaja pogodbene rezerve
Za pripadnike službe za podporo in opravljanje posebnih nalog ZiR in pomoči pri ekoloških in drugih nesrečah na morju (pogodbena rezerva) je Izpostava URSZR Koper v soboto, 30.1.2010 izvedla prvo vajo za rokovanje z vodnimi pregradami. Praktična vaja se je odvijala v skladišču CZ v Luki Koper.
   

ČASOVNO OBDOBJE