Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Kranj (RSS)

9. 9. 2020
Javna predstavitev
Regijskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh za Gorenjsko regijo, Verzija 2.0.
3. 8. 2020
25. Natečaj likovnih in literarnih izdelkov - RAZPIS

Razpis 25. natečaja »Naravne in druge nesreče – Požarna varnost in prosti čas« likovnih in literarnih izdelkov v šolskem letu 2020/2021.

20. 7. 2020
Poročilo o 24. natečaju »Bolje pripravljen kot poplavljen«

V mesecu avgustu 2019 je Izpostava URSZR Kranj razpisala natečaj za likovna in literarna dela  na temo »Naravne in druge nesreče – Bolje pripravljen kot poplavljen«  (dopis št.603-57/2019-6  z dne 27.8.2019) za šolsko leto 2019/2020. Objavljamo poročilo o izvedenem natečaju.

20. 3. 2020
Javno zbiranje predlogov in pripomb
na Regijski načrt zaščite in reševanja ob poplavah za Gorenjsko regijo, Verzija 4.0.
6. 3. 2020
Slovesnost ob Dnevu Civilne zaščite na Gorenjskem

Regijska slovesnost ob 1. marcu – dnevu Civilne zaščite, s podelitvijo priznanj Civilne zaščite v letu 2020 na Gorenjskem, je bila v Dvorani Janeza Filipiča v Naklem, v četrtek 5. marca 2020.

7. 2. 2020
Regijski načrt zaščite in reševanja Gorenjska
Objavljamo dopolnjeno verzijo Regijskega načrta zaščite in reševanja ob potresu za Gorenjsko regijo, dopolnjena verzija 5.1_2.
   

ČASOVNO OBDOBJE