Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Trbovlje (RSS)

27. 10. 2017
JAVNA OBJAVA Regijskega načrta ob pojavu epidemije oz. pandemije
Obveščamo vas, da smo izdelali predlog novega Regijskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije v Zasavju, verzija 1.0.
14. 7. 2017
JAVNA OBJAVA Regijskega načrta ob jedrski ali radiološki nesreči

Obveščamo vas, da smo izdelali predlog novega Regijskega načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči v Zasavju, verzija 3.0.

13. 7. 2017
REGIJSKO PREVERJANJE EKIP PRVE POMOČI

Izpostava URSZR Celje je skupaj z Izpostavo URSZR Trbovlje v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije - območnim združenjem RK Šmarje pri Jelšah in Občino Kozje v soboto, 3. junija 2017 v Kozjem organizirala 23. Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa.

11. 4. 2017
NATEČAJ NARAVNE IN DRUGE NESREČE - POZOR, NEVARNE SNOVI
V okviru natečaja je v četrtek 30. 3. 2017 Izpostava URSZR Trbovlje v sodelovanju z OŠ Trbovlje, podružnično šolo Dobovec organizirala prireditev ob razglasitvi rezultatov za najboljša likovna in literarna dela.
10. 3. 2017
PROSLAVA OB 1. MARCU-DNEVU CIVILNE ZAŠČITE

V četrtek 9. marca 2017 je v dvorani Glasbene šole Hrastnik potekala regijska proslava ob 1. marcu - dnevu Civilne zaščite.

Komisija za priznanja je iz območja Zasavja potrdila 14 priznanj Civilne zaščite in sicer 10 bronastih znakov Civilne zaščite, 1 srebrni znak Civilne zaščite, 1 zlati znak Civilne zaščite in 2 plaketi Civilne zaščite. Za zasluge in poseben prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč je bilo na regijski prireditvi v Hrastniku podeljenih 11 priznanj Civilne zaščite.

   

ČASOVNO OBDOBJE