Facebook
Twitter
YouTube

Izobraževalni center za zaščito in reševanje republike slovenije

   
foto: arhiv URSZR

Izobraževalni center za zaščito in reševanje Republike Slovenije je bil ustanovljen leta 1992 pri Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, in sicer za izobraževanje in usposabljanje državljanov na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Izobraževalni center ima sedež na Igu ter enote v Logatcu, Pekrah in Sežani. V okviru izobraževalnega centra so organizirani oddelki: oddelek za usposabljanje, oddelek za podporo usposabljanju ter Gasilska šola.


Oddelek za izobraževanje in usposabljanje


Oddelek za gasilstvo - Gasilska šola


Oddelek za podporo

Oddelek za podporo zagotavlja logistiko ter skrbi za namestitev in prehrano udeležencev usposabljanja, zagotavlja materialno-tehnične pogoje za izvedbo vseh aktivnosti, skrbi za tekoče vzdrževanje objektov in opreme ter nabavo sredstev, opreme in prehrambnih artiklov.


   
foto: arhiv URSZR