Facebook
Twitter
YouTube

Novi programi (RSS)

26. 2. 2013
PROGRAM USPOSABLJANJA ZA PRIDOBITEV POKLICA GASILEC
Usposabljanje je namenjeno posameznikom, ki želijo poklicno opravljati operativne naloge gasilstva v formacijskih sestavah gasilskih enot (poklicne gasilske enote, prostovoljne gasilske enote, gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije). Udeleženec s tem programom ne pridobi stopnje strokovne izobrazbe, ampak nov poklic ter razširi oziroma poglobi posebno znanje, potrebno za opravljanje tega poklica.
25. 2. 2013
PROGRAM TEMELJNEGA USPOSABLJANJA VODNIKOV TER REŠEVALNIH PSOV
Usposabljanje je namenjeno vodnikom in reševalnim psom iz držav JV Evrope. Program bo na razpolago kot slovenski prispevek v Program izobraževanja in usposabljanja v okviru Pobude za pripravljenost na nesreče in njihovo preprečevanje za JV Evropo (Disaster Preparednes and Prevention Initiative for South-Eastern Europe – DPPI SEE).
19. 12. 2012
NAČRT USPOSABLJANJA 2013
Načrt izobraževanja in usposabljanja s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje za leto 2013
22. 11. 2012
Program dopolnilnega usposabljanja PV2
Program dopolnilnega usposabljanja za pripravo in uporabo gasilskega poveljniškega vozila PV2.
26. 9. 2012
TEMELJNI PROGRAM USPOSABLJANJA ZA RAVNANJE OB STRESU
Cilj programa je seznaniti udeležence s poznavanjem in razumevanjem pojavov stresa ter zahtev za spoprijemanje z njim. Udeleženci pri sebi in drugih prepoznajo znake stresa,izgorelosti in potravmatske stresne motnje. Spoznajo tudi tehnike sproščanja in nekatere tudi uporabljajo.
2. 8. 2012
PROGRAM TEMELJNEGA USPOSABLJANJA PREDAVATELJEV
Usposabljanje je namenjeno predavateljem, ki poučujejo na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Namenjeno je predvsem tistim, ki poučujejo v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje, ter tistim, ki usposabljajo kadre s področja gasilstva na ravni prostovoljnih gasilskih društev, zvez in regij ter Gasilske zveze Slovenije.
5. 7. 2012
PROGRAM VODENJE IN SKUPINSKA DINAMIKA
Usposabljanje je namenjeno predvsem vodjem, ki operativno-strokovno vodijo Civilno zaščito (v nadaljnjem besedilu: CZ) ter druge sile za zaščito, reševanje in pomoč. Udeleženci usposabljanja so:
− poveljniki CZ, njihovi namestniki ter člani štabov,
− poverjeniki za CZ,
− vodje enot, služb in drugih operativnih sestav društev ter drugih nevladnih organizacij oziroma gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij, ki sodelujejo pri zaščiti, reševanju in pomoči, ter njihovi namestniki,
− javni uslužbenci v zaščiti in reševanju, ki opravljajo vodstvene naloge.

Glede na potrebe pošiljateljev se lahko v usposabljanje vključijo tudi drugi posamezniki, ki niso našteti med udeleženci v prejšnjem odstavku.
13. 6. 2012
Program uvajalnega in temeljnega usposabljanja pripadnikov
Usposabljanje je namenjeno pripadnikom enot Civilne zaščite za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (v nadaljnjem besedilu: NUS) ter pripadnikom Slovenske vojske, ki opravljajo naloge tega varstva. Usposabljanja se lahko udeležijo tudi pripadniki Policije, ki opravljajo podobne naloge.
21. 12. 2011
PROGRAM DOP. USPOSABLJANJA O ODNOSIH Z JAVNOSTMI OB NESREČAH
Namen usposabljanja je dopolniti znanje in usposobljenost izbranih ciljnih skupin o odnosih z javnostmi ob različnih naravnih ali drugih nesrečah.
8. 7. 2011
TEMELJNI PROGRAM USPOSABLJANJA ČLANOV EKIP ZA PRVO POMOČ
Name programa je, da udeleženci pridobijo znanje za dajanje prve pomoči v vsakdanjih in izrednih razmerah.
<<< Prejšnjih 10 1 2 3 4 5 6 Naslednjih 10 >>>

ČASOVNO OBDOBJE