Facebook
Twitter
YouTube

Novi programi (RSS)

16. 5. 2014
PROGRAM USPOSABLJANJA JAVNIH USLUŽBENCEV NA PODROČJU VARSTVA PRED
Usposabljanje je namenjeno javnim uslužbencem, ki začnejo poklicno opravljati delo v Upravi RS za zaščito in reševanje.
10. 2. 2014
PROGRAM DOPOLNILNEGA USPOSABLJANJA PRIPADNIKOV SLOVENSKE VOJSKE
Usposabljanje je namenjeno častnikom, podčastnikom in vojaškim uslužbencem SV, ki so predvideni za delovanje na nalogah zaščite, reševanja in pomoči v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter za prenos pridobljenega znanja na druge pripadnike enot SV, ki so določeni za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah in so pedagoško-andragoško usposobljeni. Usposabljanja se lahko udeležijo tudi drugi pripadniki SV, ki so predvideni za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah.
6. 1. 2014
PROGRAM DOPOLNILNEGA USPOSABLJANJA POTAPLJAČEV REŠEVALCEV
S prenovljenim programom dopolnilnega usposabljanja bodo potapljači reševalci lahko svoje znanje dopolnili in se usposobili za varno in učinkovito reševanje iz vode. Dopolnilni program pomeni poenotenje standardov znanj, izkušenj in usposobljenosti vseh potapljačev reševalcev, vključenih v sistem zaščite, reševanja in pomoči.
6. 1. 2014
PROGRAM TEMELJNEGA USPOSABLJANJA ZA REŠEVANJE IZ VODE
Člani in pripadniki enot in služb, ki so usposobljeni za reševanje iz vode, lahko opravljajo tudi naloge oseb, usposobljenih za reševanje iz vode.
6. 1. 2014
PROGRAM DOPOLNILNEGA USPOSABLJANJA O PSIHOSOCIALNI POMOČI
Program obsega celotno področje psihosocialne pomoči v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
6. 1. 2014
PROGRAM UVAJALNEGA USPOSABLJANJA O PSIHOSOCIALNI POMOČI
Gre za nov program, ki obsega predstavitev sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter način izvajanja psihosocialne pomoči znotraj njega.
17. 5. 2013
PROGRAM DOPOLNILNEGA USPOSABLJANJA ZA VODJE EKIP PRVE POMOČI
Namen programa je, da udeleženci pridobijo strokovno znanje, spretnosti in veščine, ki so nujni za učinkovito vodenje ekip prve pomoči ob naravnih in drugih nesrečah ter za opravljanje nalog v okviru Civilne zaščite (CZ) in Rdečega križa (RK). Udeleženci se usposobijo za izvajanje postopkov, kot so prihod ekipe na delovišče, zagotavljanje varnosti, triaža, razporejanje dela in učinkovito komuniciranje v timu.
1. 3. 2013
PROGRAM DOPOLNILNEGA USPOSABLJANJA PREDAVATELJEV IN MENTORJEV
Predavatelji, ki izvajajo usposabljanje v izobraževalnem centru morajo imeti ustrezno andragoško usposobljenost. Za izvajanje usposabljanja morajo imeti opravljen program temeljnega usposabljanja predavateljev s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, na podlagi katerega pridobijo, skladno z določili pravilnika o izobraževanju in usposabljanju na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, pooblastilo za delo kot predavatelji. V nadaljevanju pa se morajo vsaka tri leta udeležiti dopolnilnega andragoškega usposabljanja po tem programu. Če so predavatelji pridobili ustrezno andragoško usposobljenost oziroma dopolnilna znanje in veščine, primerljive temu programu, kje drugje, se jim na podlagi predloženega potrdila lahko prizna dopolnilna usposobljenost.
1. 3. 2013
PROGRAM USPOSABLJANJA IZVAJALCEV IZBIRNEGA PREDMETA
Izbirni predmet Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vsebuje Učni načrt za obravnavo vsebin o varstvu pred nesrečami v sedmem ali osmem razredu v obsegu 35 ur ter v devetem v obsegu 32 ur. Učenec lahko obiskuje izbirni predmet le eno leto. Cilji in vsebine predmeta se povezujejo z vsebinami, ki jih učenci obravnavajo pri obveznih predmetih od prvega do devetega razreda in pri zunajšolskih dejavnostih. Učni načrt je oblikovan tako, da učenci pri izbirnem predmetu razširjajo in poglabljajo svoje znanje.
1. 3. 2013
PROGRAM TEMELJNEGA USPOSABLJANJA ZA OPRAVLJANJE NALOG ZAŠČITE
Prenova dosedanjega programa je nujna zaradi dopolnitve programa z novima moduloma A/1 in C/1, ki bosta namenjena usposabljanju zdravnikov letalcev in vodnikov reševalnih psov ter inštruktorjev letalskega reševanja pri Gorski reševalni zvezi Slovenije (GRZS). Izvedba usposabljanj z uporabo zrakoplovov je pokazala, da je potrebno dosedanji program nadgraditi s specifičnimi znanji, ki jih potrebujejo zdravniki letalci in vodniki reševalnih psov, prav tako pa je potrebno pripraviti poseben modul za usposabljanje inštruktorjev letalskega reševanja. Program je potrebno uskladiti tudi z metodologijo priprave izobraževalnih programov za zaščito, reševanje in pomoč.
<<< Prejšnjih 10 1 2 3 4 5 6 Naslednjih 10 >>>

ČASOVNO OBDOBJE