Facebook
Twitter
YouTube

Novi programi (RSS)

22. 5. 2015
TEMELJNO USPOSABLJANJE POTAPLJAČEV ZA TEHNIČNO POTAPLJANJE
Skladno z določbo drugega odstavka 16. člena Uredbe o merilih za potapljanje (Uradni list RS, št. 81/03) so v izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči, pri katerih je potrebno tehnično potapljanje, lahko vključeni ali razporejeni le potapljači, ki so usposobljeni za tehnično potapljanje. Programe za usposabljanje tehničnih potapljačev pripravi uprava in jih potrdi minister, pristojen za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Gre za nov program usposabljanja, saj med programsko ponudbo ni programa usposabljanja, ki bi bil namenjen tej ciljni skupini. Program obsega vse kategorije tehničnih potapljačev, določene v prilogi 1, predhodno citirane uredbe o merilih za potapljanje.
9. 3. 2015
PROGRAM USPOSABLJANJA ZA REŠEVALCE IZ VODE NA DIVJIH VODAH
Program je namenjen kandidatom za reševalce iz vode na divjih vodah.

Program je namenjen pravnim in fizičnim osebam, ki izposojajo ali vodijo plovila za spust po divjih vodah v okviru športne, športno rekreacijske in gospodarske dejavnosti.

Po tem programu se usposabljajo tudi reševalci iz vode na divjih vodah, ki morajo biti v skladnou z zakonom o varstvu pred utopitvami prisotni pri organiziranih športnih in drugih dejavnostih s pridobitnim namenom ter pri prireditvah na divjih vodah.
26. 2. 2015
PROGRAM DOPOLNILNEGA USPOSABLJANJA PRIPADNIKOV ENOT CZ
Usposabljanje je namenjeno pripadnikom enote Civilne zaščite za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi.

Usposabljanja se lahko udeležijo tudi pripadniki Slovenske vojske in Policije, ki opravljajo podobne naloge.

Po tem programu usposabljanja se lahko v sklopu usposabljanja za miniranje ob reševanju v jamah usposabljajo tudi pripadniki jamarske reševalne službe.
12. 2. 2015
PROGRAM DOPOLNILNEGA USPOSABLJANJA ČLANOV KOMISIJ
Usposabljanje po tem programu je namenjeno članom komisij za ocenjevanje poškodovanosti objektov ob potresih in drugih nesrečah.
12. 2. 2015
PROGRAM UVAJALNEGA IN TEMELJNEGA USPOSABLJANJA ČLANOV KOMISIJ
Usposabljanje po tem programu je namenjeno članom komisij za ocenjevanje poškodovanosti objektov ob potresih in v drugih nesrečah.
21. 1. 2015
PROGRAM TEMELJNEGA USPOSABLJANJA INŠTRUKTORJEV
S Pravilnikom o izobraževanju in usposabljanju na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 102/09 in 45/12) je opredeljena usposobljenost organizatorjev, predavateljev in inštruktorjev za izvajanje procesa usposabljanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
21. 1. 2015
PROGRAM DOPOLNILNEGA USPOSABLJANJA INŠTRUKTORJEV
S Pravilnikom o izobraževanju in usposabljanju na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 102/09 in 45/12) je opredeljena usposobljenost organizatorjev, predavateljev in inštruktorjev za izvajanje procesa usposabljanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
27. 11. 2014
PROGRAM USPOSABLJANJA ZA REŠEVALCE IZ VODE NA BAZENIH
Program usposabljanja za reševalce iz vode na bazenskih kopališčih - program A/ modul A1 in A2.
12. 11. 2014
USPOSABLJANJA ČLANOV KOMISIJ ZA OCENJEVANJE ŠKODE
Usposabljanje je razdeljeno v dva modula, prvi je namenjen članom občinskih, regijskih in državne komisije za ocenjevanje na stvareh, drugi pa članom občinskih, regijskih in državne komisije za ocenjevanje v kmetijski proizvodnji.
6. 10. 2014
PROGRAM DOPOLNILNEGA USPOSABLJANJA PRIPADNIKOV SV ZA GAŠENJE
Program dopolnilnega usposabljanja pripadnikov Slovenske vojske za gašenje požara na plovilu.
<<< Prejšnjih 10 1 2 3 4 5 6 Naslednjih 10 >>>

ČASOVNO OBDOBJE