Facebook
Twitter
YouTube

Novi programi (RSS)

5. 6. 2017
Program usposabljanja za reševalce iz vode na naravnih kopališčih

Usposabljanje po tem programu je namenjeno reševalcem iz vode na naravnih kopališčih.
24. 3. 2017
Program temeljnega usposabljanja za opravljanje nalog ZRP

Gre za Program temeljnega usposabljanja za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči z uporabo zrakoplovov.

Usposabljanje po posameznih modulih je namenjeno pripadnikom različnih reševalnih služb, ki opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči z uporabo zrakoplovov. Prilagojeno je zahtevnosti nalog, pri čemer je najzahtevnejše reševanje v gorah in na drugih zahtevnih terenih.

4. 8. 2016
DOPOLNILNO USPOSABLJANJE GASILCEV ZA GAŠENJE POŽAROV V NARAVNEM
V submediteranskem in tudi v drugih posameznih delih države Slovenije je v nekaterih obdobjih leta velika požarna ogroženost naravnega okolja,  zato je potrebno gasilce usposobiti za ravnanje v različnih okoliščinah gašenja požarov v naravnem okolju.
23. 2. 2016
PROGRAM DOPOLNILNEGA USPOSABLJANJA GASILCEV ZA GAŠENJE NOTRANJIH

Gasilci, ki opravljajo operativne naloge notranjih napadalcev, se pri požarih v objektih srečujejo z najbolj zahtevnimi oblikami reševanja in gašenja, zato jih je treba usposobiti za varno in učinkovito delo.

 

Po tem programu se bodo gasilci usposabljali in urili v naslednjih operativnih postopkih in gasilskih veščinah:

  • uporaba naprednih veščin reševanja in gašenja (vstop, napredovanje, prezračevanje, gašenje in reševanje),

  • privajanje na delo v razmerah omejenega odvoda dima in toplote,

  • gašenje požarov v enostavnih objektih (enoetažni objekti)

  • gašenje požarov v zahtevnih objektih (večetažni objekti),

  • delo v skupini in oddelku pri gašenju notranjih požarov.

23. 2. 2016
UVAJALNO USPOSABLJANJE PRIPADNIKOV SIL ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN
Namen usposabljanja pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč je usposobitev za zagotavljanje učinkovitega delovanja sil za zaščito, reševanje in pomoč. Na uvajalnem usposabljanju pridobijo udeleženci pregled o organizaciji in delovanju sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Republiki Sloveniji. To je nov samostojen program uvajalnega usposabljanja, ki je namenjen pripadnikom sil za zaščito in reševanje, ki se na novo vključujejo v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
5. 1. 2016
DOPILNILNO USPOSABLJANJE GASILCEV ZA GAŠENJE NOTRANJIH POŽAROV
Gasilci, ki opravljajo operativne naloge notranjih napadalcev, se pri požarih srečujejo z najbolj zahtevnimi oblikami reševanja in gašenja, zato jih je treba usposobiti za varno in učinkovito delo.
5. 10. 2015
OPRAVLJANJE STROKOVNEGA IZPITA PREDSTOJNIKA GASILSKE ENOTE
Program je namenjen predstojnikom poklicnih gasilskih enot, njihovim pomočnikom, namestnikom in kandidatom, ki se zanimajo za eno izmed teh odgovornih delovnih mest.
31. 8. 2015
PROGRAM DOPOLNILNEGA USPOSABLJANJA ZA PRIPRAVO IN IZVEDBO...
Usposabljanje je namenjeno javnim uslužbencem v državnih organih in samoupravnih lokalnih skupnostih, pripadnikom reševalnih služb oziroma nevladnih organizacij in zaposlenim v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah, ki so vključeni v proces načrtovanja in pripravljanja vaj na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
31. 8. 2015
PROGRAM DOPOLNILNEGA USPOSABLJANJA PRIPADNIKOV REŠEVALNIH IN ...
Usposabljanje po tem programu je namenjeno pripadnikom reševalnih in drugih služb ter enot, predvidenim za ukrepanje ob jedrski ali radiološki nesreči ( enote Civilne zaščite, gasilske enote širšega po0mena in druge prostovoljne gasilske enote, policija, enote nujne medicinske pomoči in glede na potrebe še druge enote in službe.
5. 6. 2015
PROGRAM DOP. USPOSABLJANJA PRIPADNIKOV REŠEVALNIH IN DRUGIH SLUŽB
Usposabljanje po tem programu je namenjeno pripadnikom reševalnih in drugih služb ter enot, predvidenim za ukrepanje ob jedrski ali radiološki nesreči (enote Civilne zaščite, gasilske enote širšega pomena in druge prostovoljne gasilske enote, policija, enote nujne medicinske pomoči in glede na potrebe še druge enote in službe, na primer predstavniki podjetij za dobavo in distribucijo električne energije, zagotavljanje telefonskih povezav, komunale, vodovodakanalizacije itn.).
<<< Prejšnjih 10 1 2 3 4 5 6 Naslednjih 10 >>>

ČASOVNO OBDOBJE