Facebook
Twitter
YouTube

Program dopolnilnega usposabljanja – Študije primerov nesreč (16. 7. 2020)

Program je namenjen različnim ciljnim skupinam, ki so zadolžene za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči ob različnih naravnih in drugih nesrečah.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

program (PDF datoteka)