Facebook
Twitter
YouTube

Program temeljnega usposabljanja za opravljanje nalog ZRP (24. 3. 2017)

Gre za Program temeljnega usposabljanja za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči z uporabo zrakoplovov.

Usposabljanje po posameznih modulih je namenjeno pripadnikom različnih reševalnih služb, ki opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči z uporabo zrakoplovov. Prilagojeno je zahtevnosti nalog, pri čemer je najzahtevnejše reševanje v gorah in na drugih zahtevnih terenih.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

program (PDF datoteka)