Facebook
Twitter
YouTube

DOPOLNILNO USPOSABLJANJE GASILCEV ZA GAŠENJE POŽAROV V NARAVNEM (4. 8. 2016)

V submediteranskem in tudi v drugih posameznih delih države Slovenije je v nekaterih obdobjih leta velika požarna ogroženost naravnega okolja,  zato je potrebno gasilce usposobiti za ravnanje v različnih okoliščinah gašenja požarov v naravnem okolju.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Program (PDF datoteka)