Facebook
Twitter
YouTube

DOPILNILNO USPOSABLJANJE GASILCEV ZA GAŠENJE NOTRANJIH POŽAROV (5. 1. 2016)

Gasilci, ki opravljajo operativne naloge notranjih napadalcev, se pri požarih srečujejo z najbolj zahtevnimi oblikami reševanja in gašenja, zato jih je treba usposobiti za varno in učinkovito delo.

Po tem programu se bodo gasilci usposabljali in urili v naslednjih operativnih postopkih in gasilskih veščinah:
‒ uporaba naprednih veščin reševanja in gašenja (vstop, napredovanje, prezračevanje, gašenje in reševanje),
‒ privajanje na delo v razmerah omejenega odvoda dima in toplote,
‒ gašenje požarov v enostavnih objektih (enoetažni objekti)
‒ gašenje požarov v zahtevnih objektih (več etažni objekti),
‒ delo v skupini in oddelku pri gašenju notranjih požarov.

Program je zasnovan modulno in se nadgrajuje po zahtevnosti od modula A do modula C.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Program usposabljanja (PDF datoteka)