Facebook
Twitter
YouTube

PROGRAM DOPOLNILNEGA USPOSABLJANJA ZA PRIPRAVO IN IZVEDBO... (31. 8. 2015)

Usposabljanje je namenjeno javnim uslužbencem v državnih organih in samoupravnih lokalnih skupnostih, pripadnikom reševalnih služb oziroma nevladnih organizacij in zaposlenim v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah, ki so vključeni v proces načrtovanja in pripravljanja vaj na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Splošni cilj programa je udeležence usposobiti za uspešno pripravo in izvedbo vaj na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in tako povečati kakovost državnih, regijskih in občinskih vaj i vaj, ki jih organizirajo v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah.

Posebni cilji programa usposabljanja so udeležence:

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Program (PDF datoteka)