Facebook
Twitter
YouTube

PROGRAM DOPOLNILNEGA USPOSABLJANJA PRIPADNIKOV REŠEVALNIH IN ... (31. 8. 2015)

Usposabljanje po tem programu je namenjeno pripadnikom reševalnih in drugih služb ter enot, predvidenim za ukrepanje ob jedrski ali radiološki nesreči ( enote Civilne zaščite, gasilske enote širšega po0mena in druge prostovoljne gasilske enote, policija, enote nujne medicinske pomoči in glede na potrebe še druge enote in službe.

Splošni cilj programa je udeležence seznaniti z osnovnimi pojmi varstva pred sevanji, tako, da se bo zmanjšal njihov strah pred sevanjem, preprečil pretiran pogum in omogočilo ustrezno ravnanje ob radiološki ali jedrski nesreči.

Posebni cilji programa usposabljanja so :

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

program (PDF datoteka)