Facebook
Twitter
YouTube

TEMELJNO USPOSABLJANJE POTAPLJAČEV ZA TEHNIČNO POTAPLJANJE (22. 5. 2015)

Skladno z določbo drugega odstavka 16. člena Uredbe o merilih za potapljanje (Uradni list RS, št. 81/03) so v izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči, pri katerih je potrebno tehnično potapljanje, lahko vključeni ali razporejeni le potapljači, ki so usposobljeni za tehnično potapljanje. Programe za usposabljanje tehničnih potapljačev pripravi uprava in jih potrdi minister, pristojen za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Gre za nov program usposabljanja, saj med programsko ponudbo ni programa usposabljanja, ki bi bil namenjen tej ciljni skupini. Program obsega vse kategorije tehničnih potapljačev, določene v prilogi 1, predhodno citirane uredbe o merilih za potapljanje.

Program je namenjen potapljačem, ki izvajajo naloge zaščite, reševanja in pomoči, pri katerih je potrebno tehnično potapljanje (v nadaljevanju udeleženci).

Usposabljanja se lahko udeležijo tudi drugi zainteresirani kandidati za potapljača za tehnično potapljanje, po dogovoru z Izobraževalnim centrom za zaščito in reševanje RS.

Program je razdeljen na pet modulov. Modul 1 je namenjen tehničnemu potapljaču 1. stopnje, modul 2 tehničnemu potapljaču 2. stopnje, modul 3 tehničnemu potapljaču 3. stopnje, modul 4 tehničnemu potapljaču 4. stopnje in modul 5 tehničnemu potapljaču 5. stopnje.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Program usposabljanja (PDF datoteka)