Facebook
Twitter
YouTube

PROGRAM TEMELJNEGA USPOSABLJANJA INŠTRUKTORJEV (21. 1. 2015)

S Pravilnikom o izobraževanju in usposabljanju na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 102/09 in 45/12) je opredeljena usposobljenost organizatorjev, predavateljev in inštruktorjev za izvajanje procesa usposabljanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Inštruktorji, ki izvajajo usposabljanje v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Republike Slovenije (v nadaljevanju ICZR), morajo imeti najmanj srednjo izobrazbo in ustrezno andragoško usposobljenost. Za pridobitev ustrezne andragoške usposobljenosti mora ICZR praviloma v enem letu od dneva, ko je inštruktor opravil v ICZR več kot 10 ur inštruktorskega dela, izvesti usposabljanje po tem programu. Če so inštruktorji ustrezno andragoško usposobljenost pridobili že pred začetkom dela v ICZR na drugem primerljivem usposabljanju, usposabljanje po tem programu za njih ni obvezno.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Program usposabljanja (PDF datoteka)