Facebook
Twitter
YouTube

PROGRAM USPOSABLJANJA JAVNIH USLUŽBENCEV NA PODROČJU VARSTVA PRED (16. 5. 2014)

Usposabljanje je namenjeno javnim uslužbencem, ki začnejo poklicno opravljati delo v Upravi RS za zaščito in reševanje.

Usposabljanja se lahko udeležijo tudi: ‒ javni uslužbenci, ki poklicno opravljajo delo na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v lokalni skupnosti ali v drugem državnem organu, ‒ javni uslužbenci, zaposleni v inšpektoratu, pristojnem za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, in drugih inšpektoratih, če je njihovo delo povezano z varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami, ‒ delavci v zavodih, gospodarskih družbah in drugih organizacijah, ki so pristojni za urejanje področja zaščite in reševanja v svojem delovnem okolju, ‒ župani občin, ‒ javni uslužbenci na vodstvenih in vodilnih (odgovornih) delovnih mestih znotraj javne uprave.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

(PDF datoteka)