Facebook
Twitter
YouTube

PROGRAM DOPOLNILNEGA USPOSABLJANJA PRIPADNIKOV SLOVENSKE VOJSKE (10. 2. 2014)

Usposabljanje je namenjeno častnikom, podčastnikom in vojaškim uslužbencem SV, ki so predvideni za delovanje na nalogah zaščite, reševanja in pomoči v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter za prenos pridobljenega znanja na druge pripadnike enot SV, ki so določeni za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah in so pedagoško-andragoško usposobljeni. Usposabljanja se lahko udeležijo tudi drugi pripadniki SV, ki so predvideni za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah.

Splošni cilj programa je udeležencem predstaviti sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter vlogo in način sodelovanja SV pri zaščiti, reševanju in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah. Posebni cilji programa so udeležence: - seznaniti z ocenami ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč v Sloveniji; - seznaniti z organizacijo in delovanjem sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami; - seznaniti s silami za zaščito, reševanje in pomoč; - seznaniti s pristojnostmi in posebnimi pooblastili vodij intervencij ter poveljnika Civilne zaščite in njegovega namestnika; - seznaniti z osebno in vzajemno zaščito v delovnem okolju ter varnostnim vidikom nesreč; - seznaniti z načrtom delovanja SV pri zaščiti, reševanju in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah; - dopolnilno usposobiti za sodelovanje enot SV pri zaščiti, reševanju in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah; - seznaniti s študijo primera (potres, poplava, neurje itn.) in izmenjati izkušnje iz sodelovanja ob različnih nesrečah; - seznaniti z vedenjem ljudi ob nesrečah; - seznaniti z uporabnimi orodji in učnimi sredstvi za izvajanje usposabljanj o sistemu

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Program usposabljanja (PDF datoteka)