Facebook
Twitter
YouTube

PROGRAM DOPOLNILNEGA USPOSABLJANJA POTAPLJAČEV REŠEVALCEV (6. 1. 2014)

S prenovljenim programom dopolnilnega usposabljanja bodo potapljači reševalci lahko svoje znanje dopolnili in se usposobili za varno in učinkovito reševanje iz vode. Dopolnilni program pomeni poenotenje standardov znanj, izkušenj in usposobljenosti vseh potapljačev reševalcev, vključenih v sistem zaščite, reševanja in pomoči.

rogram je namenjen: - gasilcem, potapljačem z avtonomno potapljaško opremo v gasilskih enotah, določenih v 20. členu Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito in reševanje in pomoč (Uradni list, št. 92/07, 54/09 in 23/11), - potapljačem – pripadnikom enot CZ, ki opravljajo reševanje na vodi in iz vode, - potapljačem Podvodne reševalne službe Slovenije, - pripadnikom Slovenske vojske.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

(PDF datoteka)