Facebook
Twitter
YouTube

PROGRAM TEMELJNEGA USPOSABLJANJA ZA REŠEVANJE IZ VODE (6. 1. 2014)

Člani in pripadniki enot in služb, ki so usposobljeni za reševanje iz vode, lahko opravljajo tudi naloge oseb, usposobljenih za reševanje iz vode.

Vsakih pet let morajo opraviti praktični preizkus usposobljenosti za reševanje in nudenje prve pomoči pri reševanju iz vode po programu usposabljanja, na podlagi katerega so se usposobili za reševanje iz vode. Program je namenjen pripadnikom enot Civilne zaščite ter članom in pripadnikom gasilskih, potapljaških in drugih reševalnih služb, ki so skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09 in 23/11) določeni za reševanje ob nesrečah na tekočih ter stoječih vodah.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

(PDF datoteka)