Facebook
Twitter
YouTube

PROGRAM DOPOLNILNEGA USPOSABLJANJA O PSIHOSOCIALNI POMOČI (6. 1. 2014)

Program obsega celotno področje psihosocialne pomoči v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Prvi modul je namenjen zaupnikom, ki v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami dajejo svojim sodelavcem oporo, drugi modul pa psihologom in drugim strokovnjakom, ki bodo dajali psihološko pomoč v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Ker tako zaupniki kot psihologi potrebujejo pri dajanju opore in pomoči supervizijo, je temu namenjen tretji modul.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

(PDF datoteka)