Facebook
Twitter
YouTube

PROGRAM DOPOLNILNEGA USPOSABLJANJA ZA VODJE EKIP PRVE POMOČI (17. 5. 2013)

Namen programa je, da udeleženci pridobijo strokovno znanje, spretnosti in veščine, ki so nujni za učinkovito vodenje ekip prve pomoči ob naravnih in drugih nesrečah ter za opravljanje nalog v okviru Civilne zaščite (CZ) in Rdečega križa (RK). Udeleženci se usposobijo za izvajanje postopkov, kot so prihod ekipe na delovišče, zagotavljanje varnosti, triaža, razporejanje dela in učinkovito komuniciranje v timu.

Program je namenjen članom ekip prve pomoči z opravljenim 70-urnim temeljnim programom. Ciljna skupina so posamezniki, ki jih gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, šole in drugi javni zavodi, občine ter država razporedijo v enoto CZ ali RK in jim v tej enoti dodelijo naloge vodje ekipe.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

(PDF datoteka)