Facebook
Twitter
YouTube

PROGRAM DOPOLNILNEGA USPOSABLJANJA PREDAVATELJEV IN MENTORJEV (1. 3. 2013)

Predavatelji, ki izvajajo usposabljanje v izobraževalnem centru morajo imeti ustrezno andragoško usposobljenost. Za izvajanje usposabljanja morajo imeti opravljen program temeljnega usposabljanja predavateljev s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, na podlagi katerega pridobijo, skladno z določili pravilnika o izobraževanju in usposabljanju na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, pooblastilo za delo kot predavatelji. V nadaljevanju pa se morajo vsaka tri leta udeležiti dopolnilnega andragoškega usposabljanja po tem programu. Če so predavatelji pridobili ustrezno andragoško usposobljenost oziroma dopolnilna znanje in veščine, primerljive temu programu, kje drugje, se jim na podlagi predloženega potrdila lahko prizna dopolnilna usposobljenost.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

(PDF datoteka)